Precs d’ACR al Ple de setembre 2007

27 setembre 2007, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
  • Establir un procés per consensuar els discursos i missatges institucionals amb tots els Grups Municipals: els discursos que es fan en nom de la institució: Ajuntament de Rubí, (Diada de l’Onze de Setembre, Dia de les Dones,…) haurien de ser fruit de tots els Grups que la composen, no només del Grup majoritari o dels Grups del Govern. Preguem que s’estableixi un procés perquè tots els Grups puguem participar en l’elaboració d’aquests discursos i missatges que aniran signats com Ajuntament de Rubí. Actualment els Grups de l’Oposició no coneixem els discursos fins que són llegits en públic.
  • Pressupostos Municipals, entregats amb antelació i ben explicats: demanem que els Pressupostos Municipals:1er) s’entreguin a l’oposició amb una antelació mínima de 1 mes abans d’aprovació, per poder-los estudiar amb cura, 2on) estiguin ben desglossats, detallats i explicats, i 3er) cada Àrea dediqui una Comissió Informativa per informar del compliment del pressupost del 2.007 i la proposta pel  2.008.
  • Accidents Avda. Estatut – Pl. Agricultura: prendre les mesures necessàries per evitar els accidents de trànsit que hi ha quan els semàfors es queden espatllats en àmbar intermitent: del 12 al 16 d’agost els semàfors van estar en àmbar per averia segurament deguda a les pluges. Un veí de la Pl. Agricultura va observar com això provocava com a mínim tres accidents importants, donada sobretot la poca visibilitat que hi ha en algunes de les interseccions.
  • Informar a la Taula de Patrimoni i als Grups Municipals periòdicament sobre l’evolució de les obres, l’estat i el manteniment dels edificis catalogats: demanem que s’informi regularment a la Taula de Patrimoni sobre l’evolució de les obres i l’estat de manteniment dels elements catalogats. Que no se n’hagin d’assabentar per la premsa. Ens consta que la Taula de Patrimoni fa mes de 1 any que no es convoca.
  • Esfondrament teulada Celler: demanar informe tècnic i explicacions dels responsables polítics: demanar copia de l’informe tècnic que s’està duent a terme per a determinar les causes de l’esfondrament d’una part del Celler. Volem conèixer les causes i mesures que es prendran per a evitar possibles nous accidents.
FacebookBlogger PostGoogle GmailHotmailTwitterMySpaceYahoo MailShare

Articles relacionats:

  1. Precs d’ACR en el Ple de juliol 2007
  2. Precs d’ACR al Ple de febrer 2008
  3. Precs d’ACR al Ple de Setembre 2011
  4. Precs d’ACR al ple d’octubre 2007
  5. Precs d’ACR al ple de novembre 2007

    Comentaris

Nom

Comentari