Precs d’ACR al ple de novembre 2007

29 novembre 2007, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
 • Despesa no pressupostada de Serveis i Infraestructures a entitats de festa major i altres: preguem ens passeu l’escandall detallat de la partida pressupostària 3330-463-22710, que ha tingut un increment de despesa no pressupostada de 214.911 euros durant l’exercici 2.007
 • Edificacions il·legals: ens consta que existeix un estudi fet sobre les edificacions del terme municipal que són desavinent als usos del sòl: preguem que ens passeu l’estudi. També volem que ens contesteu quina quantitat són?
 • Encàrrecs verbals: preguem un informe d’Intervenció que respongui a: quants encàrrecs verbals s’han fet en el 2.007? a quina quantia ascendeix el total encarregat d’aquesta forma il·legal?
 • Ocupació treballadors municipals que feien les gestions delegades a la Diputació: quants treballadors de l’Ajuntament estan afectats pel traspàs d’activitats a la Diputació (ex: liquidació de taxes, etc) des del 2.003? Quines altres tasques municipals fan ara?
 • Control de la gestió del servei de transport públic urbà: com es fa aquest control? en que consisteix? quines persones hi ha involucrades? (apareix en la moció 02SU291107)
 • Plafons publicitaris retirats de la C1413: per quin motiu s’han retirat? quants s’han retirat? preguem que poseu a disposició de l’Oposició tot el seu expedient ?
FacebookBlogger PostGoogle GmailHotmailTwitterMySpaceYahoo MailShare

Articles relacionats:

 1. Precs d’ACR al ple d’octubre 2007
 2. Precs d’ACR al Ple de novembre 2009
 3. Precs d’ACR al Ple de Novembre 2011
 4. Precs d’ACR al Ple de Novembre del 2010
 5. Precs d’ACR al Ple de setembre 2007

    Comentaris

Nom

Comentari