Precs d’ACR al Ple de març 2010

25 març 2010, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
 • Retorn de 3711€ a ACR retinguts per l’ajuntament: demanem el retorn a ACR dels 3711€ que es varen donar l’any 2006 via Ajuntament als instituts d’ensenyament secundari de Rubí, pels Campus Esportius per a tothom. Aquests diners varen quedar retinguts en una partida extra-pressupostària de l’ajuntament i no varen ser lliurats als seus destinataris com si que foren lliurats els 11289€ restants. Tot i demanar-ho reiteradament mai se’ns a donat cap resposta. Sra. Alcaldessa li preguem que doni una resposta ben justificada i ben documentada sobre aquest tema. Entenem que en 3 anys han tingut prou temps per a poder fer-ho i nosaltres hem tingut prou paciència. Els informem que si no ens donen resposta o la resposta es inadequada o insuficient procedirem a iniciar accions al respecte.
 • Illa de Vianants / Pilona situada Avda. barcelona/ Plaça Pearson: demanem saber perquè encara no s’ha reparat aquesta pilona de la illa de vianants ? i perquè no funciona el semàfor que hi ha. La manca de pilona i el no funcionament del semàfor fa que vehicles no autoritzats circulin des de la Plaça Pearson fins a la benzinera. Fa ja més d’un mes i mig que va haver-hi l’accident que va avariar la pilona. Preguem a l’equip de govern i a l’àrea responsable que prengui mesures provisionals per controlar l’accés a l’illa mentre la pilona i el semàfor no funciona pel bé de la seguretat dels ciutadans i pel bon funcionament de la gestió de l’illa.
 • Asfalt sonoreductor: demanem saber si l’asfalt que s’està utilitzant en la campanya que s’ha iniciat en els carrers de la nostre ciutat recentment és asfalt sonoreductor ? A banda de respondre la pregunta demanem que se’ns entregui la fitxa tècnica d’aquest asfalt.
 • Cost sopar  de les dones: demanem saber quin és el cost total de l’acte titulat Sopar de les Dones celebrat el passat divendres 19 de març, i quants diners es van ingressar per l’acte
 • Pisos de lloguer desocupats gestionats per PROURSA: demanem saber quants pisos de lloguer gestiona PROURSA a data 1 de març 2010 i quants d’aquests estan desocupats ? Demanem se’ns doni resposta d’aquestes preguntes en la propera area de Govern.
 • “Projecte de Centralitat”Rubí+D: demanem que ens informeu i ens ensenyeu els documents existents sobre el “Projecte de Centralitat” de l’I+D mencionat durant el passat consell d’administració de PROURSA i que té que veure amb les propostes urbanístiques a desenvolupar en aquesta zona. Demanem se’ns doni resposta d’aquestes preguntes en la propera area de Govern.
 • Treballador nou  a PROURSA: demanem saber per què s’incorpora un nou treballador a la plantilla de PROURSA. què justifica aquest increment de plantilla? Quines activitats farà que fins ara no es feien? I quina és la plantilla actual de PROURSA i les seves tasques. Demanem se’ns doni resposta d’aquestes preguntes en la propera area de Govern.
FacebookBlogger PostGoogle GmailHotmailTwitterMySpaceYahoo MailShare

Articles relacionats:

 1. Precs d’ACR al Ple d’abril 2010
 2. Precs d’ACR al Ple d’Octubre del 2010
 3. Precs al Ple de Març 2011
 4. Precs d’ACR al Ple de febrer 2010
 5. Precs d’ACR al ple de Març del 2012

    Comentaris

Nom

Comentari