Articles de juliol, 2007

Precs d’ACR en el Ple de juliol 2007

23 juliol 2007 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • Entregar als Grups de l’Oposició tots els documents existents del POUM i fer reunió de la Comissió del POUM el més ràpid possible: des del novembre del 2006 l’Oposició no rep cap document i l’equip redactor segueix treballant, i la Comissió de Seguiment del POUM tampoc s’ha reunit
  • Implementar millora procés de tramitació de les instàncies per respondre més ràpid: petició feta pel Síndic de Greuges en la presentació de la seva Memòria Anual 2007
  • Estudiar millora mobilitat cantonada c/ Sant Cugat – C/Milà i Fontanals proposada per un veí: el veí  F.A. fa  un correu el 8 juliol 07 exposant que hi han accidents i fa propostes: pilones, bandes reductores,..etc
  • Fer seguiment de la solució aplicada pel col·lapsat servei d’urgències del Cap Mútua: noticia apareguda al Diari de Rubí 28 de juny, queixa d’usuaris deguda al llarg temps d’espera sobretot
  • Notes de premsa del Govern enviades als Grups: per tal que els Grup Municipals tinguem tota la informació i no només la que ens arriba a través dels mitjans
  • Tota la informació de l’Ajunt. enviada als Grups digitalment i a tots el regidors: no només per carta escrita i no només als Portaveus, és més ecològic i pràctic
  • Plens,reunions de les comissions, dels consells d’administracio i altres organs per la TARDA: per poder compatibilitzar de forma menys brusca la vida laboral i la política

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric