Articles de setembre, 2007

Precs d’ACR al Ple de setembre 2007

27 setembre 2007 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • Establir un procés per consensuar els discursos i missatges institucionals amb tots els Grups Municipals: els discursos que es fan en nom de la institució: Ajuntament de Rubí, (Diada de l’Onze de Setembre, Dia de les Dones,…) haurien de ser fruit de tots els Grups que la composen, no només del Grup majoritari o dels Grups del Govern. Preguem que s’estableixi un procés perquè tots els Grups puguem participar en l’elaboració d’aquests discursos i missatges que aniran signats com Ajuntament de Rubí. Actualment els Grups de l’Oposició no coneixem els discursos fins que són llegits en públic.
  • Pressupostos Municipals, entregats amb antelació i ben explicats: demanem que els Pressupostos Municipals:1er) s’entreguin a l’oposició amb una antelació mínima de 1 mes abans d’aprovació, per poder-los estudiar amb cura, 2on) estiguin ben desglossats, detallats i explicats, i 3er) cada Àrea dediqui una Comissió Informativa per informar del compliment del pressupost del 2.007 i la proposta pel  2.008.
  • Accidents Avda. Estatut – Pl. Agricultura: prendre les mesures necessàries per evitar els accidents de trànsit que hi ha quan els semàfors es queden espatllats en àmbar intermitent: del 12 al 16 d’agost els semàfors van estar en àmbar per averia segurament deguda a les pluges. Un veí de la Pl. Agricultura va observar com això provocava com a mínim tres accidents importants, donada sobretot la poca visibilitat que hi ha en algunes de les interseccions.
  • Informar a la Taula de Patrimoni i als Grups Municipals periòdicament sobre l’evolució de les obres, l’estat i el manteniment dels edificis catalogats: demanem que s’informi regularment a la Taula de Patrimoni sobre l’evolució de les obres i l’estat de manteniment dels elements catalogats. Que no se n’hagin d’assabentar per la premsa. Ens consta que la Taula de Patrimoni fa mes de 1 any que no es convoca.
  • Esfondrament teulada Celler: demanar informe tècnic i explicacions dels responsables polítics: demanar copia de l’informe tècnic que s’està duent a terme per a determinar les causes de l’esfondrament d’una part del Celler. Volem conèixer les causes i mesures que es prendran per a evitar possibles nous accidents.

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric