Articles de octubre, 2007

Precs d’ACR al ple d’octubre 2007

25 octubre 2007 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • Bonificacions Deixalleria: quants ciutadans s’han beneficiat de la reducció de la Taxa d’escombraries domèstica per haver utilitzat la Deixalleria durant el 2006? Quina és la  sistemàtica establerta per a obtenir la reducció? Quin procediment  s’utilitza per a quadrar el nº de visites a la deixalleria i l’execució de la bonificació?
  • Cobrament taxa d’escombraries comercials i industrials 2005 – 2007: ens consta que a alguns establiments comercials no se’ls ha cobrat la taxa d’escombraries des del 2.005, per tant demanem saber: per què des del 2.005 no s’ha cobrat la taxa d’escombraries a certs comerços? a quants comerços i indústries afecta aquest no cobrament? per què no es va emetre el rebut durant el 2006?- En el 2007 encara no s’ha emès, s’emetrà?- què es pensa fer el 2008 ? quin és el pla previst per recuperar aquestes taxes no pagades? es vetllarà per no repercutir de cop el cost acumulat als comerciants?
  • Gestió de l’Ateneu a partir del 2008: demanem saber quin procés i quin calendari s’aplicarà per decidir com es gestiona l’Ateneu a partir del 2008?  Per la importància que té aquest equipament respecte del moviment associatiu rubinenc, preguem que els Grups de l’Oposició puguem participar i opinar respecte els criteris i els mecanismes per decidir la seva gestió. En cas que es vulgui decidir l’ens que el gestionarà per concurs, demanem que les bases i criteris d’aquest concurs s’intentin acordar amb tots els grups del consistori.
  • Utilització local antics cinemes de Rubí: demanem saber:  quina és la utilització concreta i la funció definitiva  que aquest local farà per a la Ciutat? què s’ha fet fins ara en aquest local?  quin és el calendari previst per posar en marxa el seu funcionament? quin és el cost mensual de lloguer que ens suposa aquest equipament?
  • Elaboració del PAM participativa: demanem saber: en quin estat es troba l’elaboració i definició del Pla d’Actuació Municipal.  Quan està previst tenir-lo acabat ?, i també demanem. Que el Grups de l’oposició tinguem mecanismes per participar-hi i aportar-hi opinions.

ACR estalviarà 160.000€ a l’Ajuntament

11 octubre 2007 | Cap comentari
Categories: Altres

Reducció en les Retribucions als Regidors:

El Ple de Juny de 2.007  va aprovar les retribucions que han de percebre els regidors de Rubí. L’acord assigna un sou de 32.400€/any al Regidor Portaveu d’ACR i un sou de 14.300€ al seu Regidor Portaveu-Adjunt.

L’Assemblea d’ACR del passat 6 d’octubre tenint en compte l’ideari i l’article 13 del Codi Ètic d’ACR, va decidir:

Això suposa un estalvi per l’erari públic, en tot el mandat, de més de 70.000 €.

Reducci (més…)

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric