Precs d’ACR al ple d’octubre 2007

25 octubre 2007, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
  • Bonificacions Deixalleria: quants ciutadans s’han beneficiat de la reducció de la Taxa d’escombraries domèstica per haver utilitzat la Deixalleria durant el 2006? Quina és la  sistemàtica establerta per a obtenir la reducció? Quin procediment  s’utilitza per a quadrar el nº de visites a la deixalleria i l’execució de la bonificació?
  • Cobrament taxa d’escombraries comercials i industrials 2005 – 2007: ens consta que a alguns establiments comercials no se’ls ha cobrat la taxa d’escombraries des del 2.005, per tant demanem saber: per què des del 2.005 no s’ha cobrat la taxa d’escombraries a certs comerços? a quants comerços i indústries afecta aquest no cobrament? per què no es va emetre el rebut durant el 2006?- En el 2007 encara no s’ha emès, s’emetrà?- què es pensa fer el 2008 ? quin és el pla previst per recuperar aquestes taxes no pagades? es vetllarà per no repercutir de cop el cost acumulat als comerciants?
  • Gestió de l’Ateneu a partir del 2008: demanem saber quin procés i quin calendari s’aplicarà per decidir com es gestiona l’Ateneu a partir del 2008?  Per la importància que té aquest equipament respecte del moviment associatiu rubinenc, preguem que els Grups de l’Oposició puguem participar i opinar respecte els criteris i els mecanismes per decidir la seva gestió. En cas que es vulgui decidir l’ens que el gestionarà per concurs, demanem que les bases i criteris d’aquest concurs s’intentin acordar amb tots els grups del consistori.
  • Utilització local antics cinemes de Rubí: demanem saber:  quina és la utilització concreta i la funció definitiva  que aquest local farà per a la Ciutat? què s’ha fet fins ara en aquest local?  quin és el calendari previst per posar en marxa el seu funcionament? quin és el cost mensual de lloguer que ens suposa aquest equipament?
  • Elaboració del PAM participativa: demanem saber: en quin estat es troba l’elaboració i definició del Pla d’Actuació Municipal.  Quan està previst tenir-lo acabat ?, i també demanem. Que el Grups de l’oposició tinguem mecanismes per participar-hi i aportar-hi opinions.
Share

    Comentaris

Nom

Comentari