Articles de novembre, 2007

Precs d’ACR al ple de novembre 2007

29 novembre 2007 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • Despesa no pressupostada de Serveis i Infraestructures a entitats de festa major i altres: preguem ens passeu l’escandall detallat de la partida pressupostària 3330-463-22710, que ha tingut un increment de despesa no pressupostada de 214.911 euros durant l’exercici 2.007
  • Edificacions il·legals: ens consta que existeix un estudi fet sobre les edificacions del terme municipal que són desavinent als usos del sòl: preguem que ens passeu l’estudi. També volem que ens contesteu quina quantitat són?
  • Encàrrecs verbals: preguem un informe d’Intervenció que respongui a: quants encàrrecs verbals s’han fet en el 2.007? a quina quantia ascendeix el total encarregat d’aquesta forma il·legal?
  • Ocupació treballadors municipals que feien les gestions delegades a la Diputació: quants treballadors de l’Ajuntament estan afectats pel traspàs d’activitats a la Diputació (ex: liquidació de taxes, etc) des del 2.003? Quines altres tasques municipals fan ara?
  • Control de la gestió del servei de transport públic urbà: com es fa aquest control? en que consisteix? quines persones hi ha involucrades? (apareix en la moció 02SU291107)
  • Plafons publicitaris retirats de la C1413: per quin motiu s’han retirat? quants s’han retirat? preguem que poseu a disposició de l’Oposició tot el seu expedient ?

Assemblea 1 desembre 2007

23 novembre 2007 | Cap comentari
Categories: Assemblea

Recordar-vos que el proper DISSABTE 1 de Desembre,
a les 10.30 h a l’Ateneu (C/Xile,1)

farem l’ASSEMBLEA OBERTA d’ACR amb els següents continguts principals:

– POUM: explicació pedagògica de l’ “Avanç del Pla Urbanístic” i del seu procés actual i futur, amb debat posterior

– Calendari d’activitats 1er trimestre 2.008: Planificació dels temes que volem tractar

Es publicaran anuncis als dos diaris de Rubí.

Totes les assemblees d’ACR són obertes a tothom que vulgui venir. Creiem que pel tema del POUM, què és molt important, participem tots/es els que poguem.!!!!

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric