Precs d’ACR al ple de novembre 2007

29 novembre 2007, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
  • Despesa no pressupostada de Serveis i Infraestructures a entitats de festa major i altres: preguem ens passeu l’escandall detallat de la partida pressupostària 3330-463-22710, que ha tingut un increment de despesa no pressupostada de 214.911 euros durant l’exercici 2.007
  • Edificacions il·legals: ens consta que existeix un estudi fet sobre les edificacions del terme municipal que són desavinent als usos del sòl: preguem que ens passeu l’estudi. També volem que ens contesteu quina quantitat són?
  • Encàrrecs verbals: preguem un informe d’Intervenció que respongui a: quants encàrrecs verbals s’han fet en el 2.007? a quina quantia ascendeix el total encarregat d’aquesta forma il·legal?
  • Ocupació treballadors municipals que feien les gestions delegades a la Diputació: quants treballadors de l’Ajuntament estan afectats pel traspàs d’activitats a la Diputació (ex: liquidació de taxes, etc) des del 2.003? Quines altres tasques municipals fan ara?
  • Control de la gestió del servei de transport públic urbà: com es fa aquest control? en que consisteix? quines persones hi ha involucrades? (apareix en la moció 02SU291107)
  • Plafons publicitaris retirats de la C1413: per quin motiu s’han retirat? quants s’han retirat? preguem que poseu a disposició de l’Oposició tot el seu expedient ?
Share

    Comentaris

Nom

Comentari