Articles de desembre, 2007

Problemes en l’aplicació de la reducció de sous d’ACR

18 desembre 2007 | Cap comentari
Categories: Altres

ACR va aprovar en la seva Assemblea del 6 d’octubre d’enguany  la reducció del 56% de la retribució del seu Regidor-Portaveu, i la reducció del 40% de la retribució del Grup Municipal.

Aquestes reduccions afegides a la renúncia d’ACR a tenir assessor polític de grup municipal, suposaran un estalvi total de 160.000 € per l’Ajuntament en tot el mandat. I si tots els grups municipals fessin el mateix, l’estalvi per l’erari públic seria de quasi un milió d’euros.

Tot i que ACR, el 10 d’octubre, va comunicar formalment per instància al Govern i a l’Interventor de l’Ajuntament la petició d’ aplicar d’immediat aquestes reduccions, a dia d’avui encara no s’han aplicat.

En el mandat anterior els regidors d’ACR vàren demanar el mateix i es va aplicar sense problemes.

Davant d’aquesta situació ACR ha solicitat, com més aviat millor, una reunió amb l’Alcaldessa, el primer Tinent Alcalde, l’Interventor i el Secretari del’Ajuntament per tal de que donin explicacions del perquè aquesta aplicació de la reducció està encallada.

En aquesta reunió, que Alcaldia es va comprometre a fer abans de Nadal, ACR vol aclarir si els problemes que encallen la petició es deuen a motius polítics o tècnics.

Manual del bon comportament polític

18 desembre 2007 | Cap comentari
Categories: Altres

La meva experiència m’ha demostrat que el partit i els seus militants acaben sent massa sovint una plataforma d’ús electoral, però acabat aquest període, els càrrecs triats no se senten obligats a rendir comptes davant el seu partit

Llegiu l’article complert aquí

ACR presenta més de 200 al.legacions a l’avanç del poum

11 desembre 2007 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

Analitzats i revisats, per part d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), els diferents documents de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s’han sotmés a exposició pública segons va aprovar el Ple del passat mes d’Octubre (el termini d’exposició pública i per presentar al.legacions s’acabava el dia 9 de desembre.)

en concret:

o       Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament (setembre de 2006).

o       Document d’Informació i Diagnosi Urbanística. Criteris Objectius i Solucions Generals de Planejament (març de 2006).

o       Síntesi d’alternatives de planejament i Descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació.

o       Informe Ambiental Preliminar.

(més…)

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric