Articles de febrer, 2008

Precs d’ACR al Ple de febrer 2008

29 febrer 2008 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç, Mocions i precs al Ple

  • Convocar Taula Patrimoni i POUM: vist que l’ens anomenat Taula de Patrimoni fa molts mesos que no es convoca, i vist que en la proposta de POUM no es respecten les decisions preses per aquesta comissió, preguem: 1- que es convoqui la Taula de Patrimoni el més aviat possible 2- que en el sí de la convoactòria s’expliqui el perquè la proposta de POUM no  respecte el catàleg, aprovat per aquest ens, d’elements protegits de Rubí, calculem que el POUM suposa aproximadament la descatalogació d’una quinzena d’elements del catàleg.
  • Comissió Nit de l’Empresa i costos: preguem ens informeu de: 1- qui composa la comissió que decideix els reconeixements que es fan a l’acte Nit de l’Empresa? 2- amb quins criteris han estat escollits aquests membres d’aquesta comissió? 3- amb quins criteris aquesta comissió evalua quines han de ser les empreses reconegudes durant l’acte en els diferents àmbits premiats? 4- quin és el cost net per a l’Ajuntament d’aques acte anomenat Nit de l’Empresa?

Convocar Taula Patrimoni i POUM

29 febrer 2008 | Cap comentari
Categories: Cultura, esports i oci, Urbanisme

Prec al Ple del 28 de Febrer del 2008

Vist que l’ens anomenat Taula de Patrimoni fa molts mesos que no es convoca, i vist que en la proposta de POUM no es respecten les decisions preses per aquesta comissió, preguem:
1- que es convoqui la Taula de Patrimoni el més aviat possible
2- que en el sí de la convoactòria s’expliqui el perquè la proposta de POUM no  respecte el catàleg, aprovat per aquest ens, d’elements protegits de Rubí, calculem que el POUM suposa aproximadament la descatalogació d’una quinzena d’elements del catàleg.

Assemblea oberta

22 febrer 2008 | Cap comentari
Categories: Assemblea

Serà sobre les nostres propostes del POUM.

Dissabte 8 de març 10.30 Ateneu

POUM: Quina qualitat de vida ens espera?

20 febrer 2008 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

Anunci sobre el POUM:

[download id=”4297″]

L’eliminació de la precarietat laboral a les empreses de Rubí

11 febrer 2008 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ACR

Atès que la precarietat laboral és un fenòmen prou extès actualment i amb un impacte social molt crític, sobretot en sectors com els joves i les dones; i que es pot entendre com una part més de la precarització global de la vida i de la dignitat humana.

Atès que Rubí és una de les ciutats més industrials de Catalunya donat el nombrós assentament d’empreses en el seu territori, i que les relacions laborals d’aquestes empreses amb els seus empleats són susceptibles de generar precarietat laboral, bàsicament en els següents aspectes:

(més…)

ACR i l’Acord pel Desenvolupament.

11 febrer 2008 | Cap comentari
Categories: Economia i Hisenda local, Indústria i comerç

Alternativa Ciutadana està d’acord en impulsar i tirar endavant un projecte d’aquest tipus per la importància estratègica que pot tenir per a Rubí.

No voldriem que passés com en projectes semblants del passat que malauradament no han acabat de fructificar. Aquest cop veiem de positiu que els objectius són més acotats.

Demanem que s’obri al màxim a la participació ciutadana i demanem també voluntat, disciplina i perseverància al Govern per tal de portar a terme amb rigor el Pla d’Acció que en surti.

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric