L’eliminació de la precarietat laboral a les empreses de Rubí

11 febrer 2008, Afegir comentaris
Categories: Indústria i comerç

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ACR

Atès que la precarietat laboral és un fenòmen prou extès actualment i amb un impacte social molt crític, sobretot en sectors com els joves i les dones; i que es pot entendre com una part més de la precarització global de la vida i de la dignitat humana.

Atès que Rubí és una de les ciutats més industrials de Catalunya donat el nombrós assentament d’empreses en el seu territori, i que les relacions laborals d’aquestes empreses amb els seus empleats són susceptibles de generar precarietat laboral, bàsicament en els següents aspectes:

–          la temporalitat dels contractes de treball, que és un dels factors que més contribueixen a la precarietat laboral, ja que crea inseguretat en els ingressos econòmics dels empleats que tenen aquests contractes temporals

–          la baixa retribució salarial de força persones, que resulta insuficient per cobrir les seves necessitats mínimes per poder viure de forma autònoma, sobretot degut als elevats preus de l’habitatge

–          la jornada de treball i el calendari anual laboral també pot ser percebut com síntoma de precarietat, ja que hi ha persones que fan jornades de treball molt superiors a la legal per poder conseguir un salari suficient

–          el fet de no estar donat d’alta a la Seguretat Social també es considera precarietat, ja que  els treballadors i les treballadores que ho pateixen no tenen les prestacions i beneficis socials dels que estan protegits per la Seguretat Social

Atès que des de tots els àmbits que sigui possible s’ha d’intentar reduir al màxim o eliminar aquesta situació que viuen un nombre significatiu de  persones treballadores que per unes raons o altres pateixen unes condicions de treball per sota del límit considerat com normal o raonable.

S’acorda:

Primer- fer un reconeixement a les empreses ubicades a Rubí que hagin portat a terme més accions i hagin practicat més conductes apropiades per eliminar o reduir la precarietat laboral dels seus empleats directes i indirectes. Sobretot en relació a aspectes com la reducció dels  contractes temporals.

Segon- aquest reconeixement es farà anualment en un acte on es convidaran representants de la direcció i del comitè d’empresa, en cas d’existir,i s’en farà la màxima divulgació als mitjans de comunicació.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari