Precs d’ACR al Ple de febrer 2008

  • Convocar Taula Patrimoni i POUM: vist que l’ens anomenat Taula de Patrimoni fa molts mesos que no es convoca, i vist que en la proposta de POUM no es respecten les decisions preses per aquesta comissió, preguem: 1- que es convoqui la Taula de Patrimoni el més aviat possible 2- que en el sí de la convoactòria s’expliqui el perquè la proposta de POUM no  respecte el catàleg, aprovat per aquest ens, d’elements protegits de Rubí, calculem que el POUM suposa aproximadament la descatalogació d’una quinzena d’elements del catàleg.
  • Comissió Nit de l’Empresa i costos: preguem ens informeu de: 1- qui composa la comissió que decideix els reconeixements que es fan a l’acte Nit de l’Empresa? 2- amb quins criteris han estat escollits aquests membres d’aquesta comissió? 3- amb quins criteris aquesta comissió evalua quines han de ser les empreses reconegudes durant l’acte en els diferents àmbits premiats? 4- quin és el cost net per a l’Ajuntament d’aques acte anomenat Nit de l’Empresa?
Share

    Comentaris

Nom

Comentari