Revisió de la proposta del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

25 març 2008, Afegir comentaris
Categories: Urbanisme
Etiquetes:

Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) va organitzar, el passat 8 de març, una nova assemblea oberta a tothom per revisar i debatre la proposta de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) presentada per l’equip de govern de l’Ajuntament de Rubí. De fet, aquesta ha estat la primera de les assemblees que s’organitzaran per reflexionar i estructurar les alternatives que es proposen des d’ACR als aspectes més crítics del POUM presentat, amb la finalitat de completar el procés iniciat setmanes enrera i que s’havia centrat inicialment en la revisió i en l’anàlisi de la proposta de POUM.

Així, en l’assemblea del 8 de març ja es van plantejar les següents alternatives en relació a les propostes del POUM directament vinculades amb el creixement urbanístic de la ciutat:

·         Davant de la gran densificació urbanística i del notable creixement de la ciutat que planteja el nou POUM, ACR proposa que es limiti el creixement urbanístic a les previsions del Pla General vigent, que ja preveu una edificabilitat de més de 7.200 habitatges, sense ocupar nous espais del Sòl no Urbanitzable ni densificar espais ja altament compactes. ACR entén que la proposta actual del POUM fixa un escenari d’una ciutat de 108.000 habitants (36.000 habitants més que en el moment actual), el que pot suposar un creixement del 50% en els propers 10-12 anys altament preocupant vista la situació de partida actual, amb greus mancances d’equipaments, serveis, zones verdes i mobilitat. ACR planteja, en aquest sentit, moderar substancialment el creixement residencial de la ciutat, i proposa, tanmateix, que una part important de les noves vivendes, a l’entorn del 50%, siguin habitatges de protecció oficial, preferentment habitatges de lloguer.

·         En relació a la proposta del POUM d’ocupar gran part de l’Escardívol amb un important complex residencial i la nova seu de l’Ajuntament, ACR proposa inicialment que es potenciï l’Escardívol com una gran zona verda pública i com a espai polivalent per a usos de lleure i esportius. En aquest sentit, ACR planteja que no s’edifiqui ni es facin vivendes a l’Escardívol. Atenent a la importància estratègica d’aquest gran espai per a la ciutat, ACR també proposa que es faci un procés de consulta popular per a definir els usos que finalment hauria de tenir l’Escardívol.

·         Referent a la proposta del POUM de crear noves zones residencials en àrees de molt baixa qualitat ambiental, com és el cas dels dos sectors residencials proposats a l’entorn de l’estació de RENFE i de l’Avinguda de l’Electricitat, al barri de Can Vallhonrat, ACR planteja que en el nou POUM no es projecti cap zona residencial en espais que pateixen una forta degradació ambiental (soroll, contaminació atmosfèrica, pas de línies d’alta tensió, etc.), per tal d’evitar problemes futurs a les persones que hi poguessin viure. En el cas concret dels dos sectors de Can Vallhonrat, ACR planteja que el POUM destini aquests espais a activitats terciàries, regulant els volums i les ubicacions, entenent que es tracta d’una de les entrades a Rubí i que cal potenciar aquest tipus d’activitat a la ciutat.

·         Finalment, i en relació a la projecció de zones residencals en trama industrial que planteja el nou POUM (com és el cas de diversos sectors dels polígons de Can Rosés o de la Llana, que passaran d’industrial a residencial), ACR remarca que cal evitar els errors del vigent Pla General i no situar noves zones residencials envoltades o a tocar de grans zones industrials. Des d’ACR s’entén que col·locar vivendes dins de trama industrial comportaria tot un conjunt d’aspectes negatius per als futurs ocupants d’aquestes zones (sorolls, males olors, contaminació atmosfèrica, trànsit de vehicles pesants, etc.) que cal evitar. En aquest sentit, ACR planteja que s’ha de descartar la conversió a residencial de parts importants del polígon de Can Rosés, així com la conversió a residencial de la part del polígon de la Llana que queda al nord del Pont de Can Claverí. Pel contrari, ACR considera encertades les propostes del POUM encaminades a treure les darreres zones industrials del nucli urbà de Rubí i convertir-les en àrees residencials, com és el cas de la zona d’Ipagsa, Cremalleras Rubí o de les naus del passeig de les Torres, atès que evitaran l’actual incompatibilitat d’usos i la problemàtica associada.

A banda de les propostes alternatives concretes, en el marc de l’assemblea del 8 de març es va confirmar també dur a terme una consulta popular sobre la futura ordenació de l’espai de l’Escardivol, per tal de fomentar la participació i la implicació de la ciutadania en aquesta decisió cabdal per a la ciutat. Així, ACR ha dissenyat un espai de participació a la seva pàgina web (www.acr.cat), que porta per títol “Què faries tu a l’Escardívol?”, on tothom que vulgui pot expressar la seva opinió al respecte i posicionar-se en relació als usos que s’haurien de donar a aquest gran espai.

Finalment, i per tal de continuar amb els treballs vinculats amb el nou POUM, ACR convocarà en les properes setmanes noves assemblees per definir les propostes alternatives al POUM en altres aspectes d’interès, com és el cas de la mobilitat, la protecció del medi natural i rural, les zones verdes o els equipaments.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari