Precs d’ACR al ple d’abril 2008

03 abril 2008, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
  • Situació de l’ Ateneu i Intervenció: davant la situació greu de manca de liquidesa que la Coordinadora d’Entitats de Rubí té en la gestió de l’Ateneu, degut  a que no estan rebent el pagament que l’Ajuntament hauria d’haver fet el mes de Febrer, segons entenem; i vist que s’atribueix al fet de que no està ben feta la  justificació de la subvenció del 2007, volem saber si aquesta documentació de la justificació de la subvenció del 2007, ha estat lliurada a l’Interventor de l’Ajuntament.
  • Revisió contracte amb empresa ISS concesionària servei neteja: 1-Demanem que el Govern expliqui la seva versió del perquè estan fent vaga alguns i algunes treballadores de l’empresa ISS Facility Services SA concesionària del servei de neteja de les dependències municipals. 2-Demanem que el Govern digui si hi està havent contactes per resoldre la situació. 3-Demanem que s’estudii si una modificació del contracte amb aquesta companyia podria eliminar la irregular situació laboral actual, amb la finalitat de que s’acompleixin correctament els serveis contractats i de que les condicions laborals siguin també correctes. 4-En cas de que una modificació contractual pugui resoldre l’actual situació en els termes abans mencionats i no impacti molt negativament cap altre aspecte, preguem que s’executi.
  • Estalvi energia apagant llums: ens consta que en alguna dependència municipal, per exemple PROURSA, algunes llums es queden enceses durant la nit quan no s’hi treballa. Preguem que es prenguin les mesures necessaries per tal de que la iluminació dels edificis de l’ajuntament quedi apagada quan no es necessita, donant exemple de comportament ecològic.
Share

    Comentaris

Nom

Comentari