Articles de setembre, 2008

Precs d’ACR al Ple de setembre 2008

25 setembre 2008 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • Abocador de Can Carreras: vist que l’entitat veïnal CAVUNO va queixar-se sobre irregularitats i inconvenients relatius a l’abocador de Can Carreras el passat mes d’abril en el si de l’apartat de precs i preguntes d’aquest Ple.  Vist que en la creació del Fòrum de Medi Ambient es va definir l’anomenat “Grup de Treball del Territori”, el qual havia de substituir la Comissió de Seguiment de Can Carreres. Vist que aquest grup de treball no s’ha convocat mai i per tant, s’ha deixat sense fòrum de participació ciutadana un tema tant polèmic com un abocador que ha tingut repetidament incidències, incendis, expedients sancionadors per part de Agència Catalana de Residus. ACR vol saber: 1) s’està investigant o fent quelcom respecte de les queixes formulades per CAVUNO relatives a aquest abocador. 2) en cas de que no s’estigui fent res ACR demana que s’investigui el més aviat possible i es faci conèixer el resultat a tots els Grups Municipals. 3) i demanem que es convoqui una reunió informativa i participativa amb totes les entitats que s’han mostrat sensibles a les problemàtiques ambientals generades per aquest abocador.
  • Tanca perillosa Parc de la Pau: Hem detectat que en les tanques del camp d’esports que hi ha en el Parc de la Pau i que sembla que últimament s’han mig arreglat, han quedat uns filferros punxants que subjecten la tanca als postes, en  forma sortint que poden fer molt de mal als nens que hi juguen. Demanem que s’arregli ràpidament i que es prenguin les mesures necessàries de supervisió d’aquest tipus de treball per tal de que això no es repeteixi.
  • Pla d’Acció contra la Contaminació Acústica: proposem que s’estudiï el Pla d’Acció de Contaminació Acústica de l’Ajuntament de Barcelona per tal de crear-ne un adaptat a Rubí, el més aviat possible per millorar el nivell de contaminació acústica de la nostra ciutat. Sobretot respecte al soroll de les motos en el qual Barcelona forçarà a rebaixar els decibels permesos. Per tant proposem que es posi en marxa un Pla contra la Contaminació Acústica acompanyat d’una ordenança sobre el soroll.
  • Reglament Illa de Vianants: proposem que s’elabori un Reglament que reguli tots els aspecte sobre les Illes de Vianants de Rubí. Aquest reglament hauria de definir els horaris que s’apliquen, els vehicles que poden accedir, les velocitats que poden anar, que fer en cas d’emergència,etc. Aquest Reglament hauria d’estar a la web de l’Ajuntament i s’hauria d’anar actualitzant segons els canvis que es necessiti fer.
  • Aparcaments de bicicletes: ens consta que a la ciutat tenim pocs aparcaments de bicicletes, fins hi tot el que hi havia a la plaça d’aquest Ajuntament, recentment s’ha suprimit, també sabem que hi ha comerços que han sol·licitat en el passat que se’n posessin en el seu carrer, per tot això voldríem que se’n aclareixi: 1) quins són els criteris que s’utilitzen per prendre decisions respecte els aparcaments de bicicletes a la via pública?  2) existeix un pla per posar aparcaments de bicicletes ? quan acaba el pla 3) proposem que es posin aparcaments de bicicletes, com a mínim, a prop de tots els edificis municipals, a totes les places i a tots els altres llocs on pugui haver-hi una afluència de ciclistes.
  • Reducció despesa ensenyament: ens consta que s’han reduït  i cancel·lat activitats escolars que es feien en els cursos passats, com per exemple s’ha anul·lat el Programa de Natació Escolar per a nens de P4 i P5, s’han reduït de 3 a 1 les sortides de pedagogia de l’espectacle, s’ha suprimit el Cant Coral, etc. I per altra banda des de Càritas també ens han fet saber que s’han reduït les “Beques Menjador” que afecten molt la qualitat de vida d’alguns nens.  Per tant volem saber:  1) quin és el total d’activitats escolars que s’ha decidit suprimir? a quants alumnes afecta? 2) com s’ha fet la retallada a les “Beques Menjador”, en nombre de nens o en quantia? 3) quants diners ens estalviem per haver eliminat i reduït aquestes activitats? 4)en base a quins criteris concrets s’ha decidit fer aquesta retallada d’un àmbit tant important com és l’educatiu? (en el qual tots els informes diuen que no estem bé). 5)per què no se’ns va informar de totes aquestes decisions a la Comissió de Servei a les Persones?
  • Reducció despesa per la crisi: ACR vol confirmar la informació que circula referent al suposat ordre que el Govern Municipal hauria donat a les diferents Regidories per tal que redueixin la despesa, degut a la disminució d’ingressos que té l’Ajuntament, per tant preguem que ens respongueu: 1) quant s’han reduït els ingressos respecte el pressupostat (en % i en absolut)?  quines partides són les afectades per la reducció? quina és l’estimació per final d’any? 2)que s’està fent i quin pla hi ha per no acabar l’exercici amb dèficit pressupostari? 3) s’ha demanat que les diferents Àrees i Regidories busquin reduir un 15% de la seva despesa? quines partides i aspectes concrets es reduiran, i amb quin criteri? 4)portar al Ple d’octubre tot el paquet de modificacions pressupostàries degudes a la crisi.

Nit del comerç i ACR

23 setembre 2008 | Cap comentari
Categories: Indústria i comerç

ACR no assistirà a l’acte Nit del Comerç organitzat per l’Ajuntament.

ACR no està en contra d’homenatjar els comerciants de la ciutat, tampoc està en contra d’incentivar la seva important tasca oferint-los premis, ni tampoc està en contra de promoure que el gremi s’aglutini i es conegui millor.

ACR creu que l’Ajuntament ha de tenir molta cura d’aquest sector per tal de tenir una ciutat de qualitat.

ACR sí que està en contra, i ara amb la crisi més que mai, en el format de l’acte ja que considerem que és  una despesa que està fora de lloc per l’erari públic.

ACR està convençuda de que es poden lograr tots aquests objectius sense fer un acte tant car, que estimem que costarà més de 25.000 euros a les arques municipals.

Si disposem de tots aquests diners pel comerç, creiem que seria més convenient invertir-los a tall d’exemple en formació dels comerciants.

Per tot això els respresentants d’ACR no assistiran novament a la Nit del Comerç, a l’igual que ja van fer en les passades 4 edicions d’aquest event.

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric