Articles de octubre, 2008

Precs d’ACR al Ple d’octubre 2008

30 octubre 2008 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

 • Vianització del centre: voldríem saber quin estudi és el que avala la proposta que fan per vianitzar el centre. Demanem una còpia de l’estudi.
 • Manca de supervisió arqueològica obres a  Can Fatjó: voldríem saber perquè en el solar de Can Fatjó proper a l’Avda. Castellbisbal s’hi  va obrir un camí i s’hi van remoure terres sense la supervisió d’un arqueòleg tot hi ser Can Fatjó una zona catalogada en el Catàleg de Patrimoni pel seu interès arqueològic. Preguem també que no torni a passar que es fan obres en zones d’interès arqueològic sense la supervisió d’arqueòlegs.
 • Senyalització deixalleria Cova Solera: preguem que es posin senyals informatives a diferents llocs de la ciutat per indicar la ubicació de la deixalleria de Cova Solera.
 • Manteniment gronxadors: volem saber  quin són els criteris de selecció dels gronxadors dels parcs  i quin es el pla de manteniment d’aquests gronxadors, ja que fins i tot  en els de recent instal·lació ja s’han fet malbé, per ex.: al final de la Rambla del Ferrocarril, n’hi ha d’altres que fa anys que no es reparen per ex.: Pl del Progrés, Pl Lluís Companys, i Pl. Pearson. També sol·licitem que en els parcs on hi hagin gronxadors, es posi una placa indicant un telèfon per indicar incidències de l’estat dels mateixos, i d’urgències en cas d’accident.
 • Projecte de millora Parc Ca n’Oriol: demanem que ens passeu el projecte de millora del Parc de Ca n’Oriol
 • Pla de mobilitat relatiu a l’IKEA: preguem que ens passeu el projecte de mobilitat generada per la implantació del centre comercial IKEA.
 • Planta de triatge: voldríem saber quin és el pla que té el Govern respecte la planta de triatge, quins contractes hi ha signats relatius a ella, i quin cost suposa per Rubí, aquest any i els propers anys.
 • Pla de guals: voldríem saber quin és el Pla que executarà el Govern per tal que s’apliqui exhaustivament   l’Ordenança 13 relativa al guals
 • Deixalleria mòbil: demanem saber d’aquí a un temps quantes tones de residus s’han recollit  en la deixalleria mòbil i que ens informeu de si el nou model de menys temps i més llocs té més acceptació. I proposem que hi hagi algun sistema que permeti registrar els usuaris que en fan ús per poder obtenir la bonificació en la taxa d’escombraries. També
 • Futur biblioteca Escardívol: voldríem saber quin és el pla previst que hi ha per a la biblioteca actual quan funcioni la nova, vist que només amb la nova no complim el ràtio de la Diputació relatiu a metres quadrats de biblioteca per habitant, i per tant en necessitaríem més.
 • Rehabilitació Casino desestimada: vist el punt 03TE131008 de la Junta de Govern Local del passat 13 d’octubre. Preguntem: per què s’ha desestimat la subvenció de la Generalitat de 150.000 euros per a la Rehabilitació del Casino Espanyol aprovada l’octubre del 2006? és que el Govern creu que el Casino ja no cal rehabilitar-lo? és que el Govern creu que l’edifici del Casino no té problemes estructurals? és que el Govern considera que el Casino no genera problemes de contaminació acústica al veïnat? què es pensa fer amb el Casino? perquè es demana ara a la Generalitat utilitzar aquests diners per millorar la rotonda de la Ctra de Terrassa amb la Ctra de Molins de Rei?, si això és quelcom que han de pagar altres administracions.
 • Millora Línia A4 bus Barcelona-Terrassa: aprofitant els contactes que es faran amb ATM i la Generalitat sobre el bus nit  també preguem que respecte la línia de bus A4, que força gent de Rubí fa servir per anar als hospitals i als CAPs de Terrassa, es demani incrementar la freqüència, 1 cada hora és molt poc en certs moments del dia, que es mirin de reduir els retards que acostumen a tenir, que es millorin les parades posant marquesines, que hi hagi  informació amb l’horari de pas i l’itinerari per la ciutat i que tota la informació estigui de forma clara a la plana web de l’Ajuntament i de la Generalitat.

Afectacions del projecte del vial interpolar a rubi

10 octubre 2008 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

Dilluns 13 d’octubre a les 18 hores

Local de l’AAVV Can Vallhonrat

Explicarem les Al.legacions que ACR va presentar el passat agost a la Conselleria de Planificació i Territori per tal de que els veins de Can Vallhonrat no pateixin més problemàtiques i es respecti el màxim el Torrent dels Alous.

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric