Articles de gener, 2009

Precs d’ACR al Ple de gener 2009

29 gener 2009 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • Passos zebra que rellisquen: ens ha arribat dels responsables de les ambulàncies, que quan plou hi ha moltes caigudes als passos zebra degut a que hi ha un tipus de pintura que rellisca. Demanem que confirmeu la severitat i l’abast d’aquests accidents, i si s’escau prengueu mesures el més ràpid possible, com la de pintar-los amb un altre tipus de pintura.
  • Pi blanc de Can Xercavins: el dissabte passat el vent va trencar una de les dues branques del Pi blanc de Can Xercavins (que està en el catàleg de patrimoni). Demanem que si no s’ha fet, s’hi faci una inspecció i que com element del patrimoni es guareixi la ferida que té oberta.
  • Rubí Mobilitat i Serveis: demanem que ens informeu sobre quins són els balanços i comptes de resultats definitius de Rubí Mobilitat i Serveis d’aquest any i dels dos anteriors, així com la depesa de personal definitiva. També volem saber què es farà amb la seva plantilla actual.
  • Regulació tanques publicitàries: demanem que ens informeu sobre quina regulació o normativa regeix la col·locació, ubicació i manteniment de les tanques publicitàries que es posen en el nostre municipi. A part de que en forces casos mostren un aspecte lleig perquè no estan ben mantingudes, el paper està trancat o caigut, i impacten molt el paisatge urbà, demanem també vist el resultat del vendaval d’aquesta setmana que es revisi o s’imposi unes condicions més exigents de resistència al vent, ja que moltes han caigut poden provocar accidents, i demanem també que les empreses responsable d’aquestes tanques reparin o retirin les que han quedat  en mal estat.
  • Cost embalat Sant Antoni Abat: volem saber quin cost total té el muntatge i lloguer de l’embalat i de les activitats festives que s’han organitzat per celebrar el 150 aniversari de la Societat de Sant Antoni Abat. I de quines partides pressupostàries es pagarà.
  • Cavalcada Reis més d’hora: fruit de comentaris que ens han adreçat diferents ciutadans i ciutadanes, proposem que la Cavalcada de Reis es comenci a les 17.30h enlloc d’una hora més tard, com es fa ara, i sigui el màxim de puntual possible. Ja que valorem que  fer-ho massa tard fa anar malament a les famílies.
  • Pla d’Equipaments: davant el fet recent que han decidit unilateralment des del Govern sense consultar a l’oposició (com a mínim a ACR), convertir la Masia de Can Serra en un centre d’energies renovables, quan això, per cert, havien anunciat fa poc més d’un any que es faria a la Torre Salduba, volem pensar que aquesta decisió no es arbitraria i que per tant deuen tenir un Pla d’Equipaments definit, per tant demanem que ens passin als Grups de l’Oposició aquest Pla d’Equipaments Municipals que estan aplicant
  • Reglament pels Circs proposat el 2005: donat que aquesta setmana passada un circ s’ha instal·lat a Rubí i ens sembla que utilitzava animals en les seves representacions, volem saber si s’ha complert i aplicat la moció presentada pel PSC, CiU i ERC en el Ple del 27 de maig de 2005 i aprovada per unanimitat que acordava crear el text normatiu que permetés controlar de manera més eficaç la instal·lació de circs, delimitant l’ocupació, les fiances, les condicions de seguretat, el control de la publicitat, l’exigència de presentar el llistat d’animals i de permetre’n la supervisió per veure si tenen especies protegides i el compliment de la llei de protecció dels animals. La moció també acordava la modificació de les ordenances fiscals per cobrir aquest tipus d’activitats, i l’últim acord explicitava: no atorgar cap permís mentre no estigui fet aquest canvi normatiu, el qual s’elaborarà en menys de 6 mesos. Existeix aquesta norma pels circs acordada el 2005? Si és que no, per què?
  • Telèfon informació 902: demanem que per inscriure’s o informar-se d’aspectes relatius  a l’Ajuntament, els ciutadans no hagin d’utilitzar telèfons 902 de pagament, com varem descobrir el passat desembre amb els cursos de Formació en Noves Tecnologies organitzats pel Comissionat per la Societat de la Informació que requerien inscriure’s-hi trucant al telèfon 902 0766 15.

Com ens afectarà la pujada dels impostos municipals el 2009?

21 gener 2009 | Cap comentari
Categories: Economia i Hisenda local

Full informatiu número 1:

[download id=”4285″]

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric