Articles de març, 2009

Pla d’Actuació Muncipal 2007-2011

31 març 2009 | Cap comentari
Categories: Altres

Última versió del Pla d’Actuació Muncipal PAM on han incorporat 123 esmenes de les 620 presentades. (ACR 267, ICV- 217,  PP – 136, CiU – 0)

[download id=”4283″]

Precs d’ACR al Ple de març 2009

26 març 2009 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • Pilones illa de vianants: posar leds a les pilones, etc
  • Eliminació d’estudis de formació professional de l’Institut Foix: hem pogut saber que els estudis de la família professional de Manteniment i Serveis a la Producció, que des de l’any 1996 s’impartien a l’institut J.V. Foix, deixaran d’oferir-se a partir del curs vinent. Durant el curs vinent només es podria cursar el 2n curs al Foix.  Vist també que un dels aspecte principals que pretén promoure l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social de Rubí aprovat i signat recentment, és el de millorar la formació professional dels rubinencs. Demanem que ens respongueu: 1- És cert que els estudis es traslladen al IES Sant Eulàlia de Terrassa? 2- En cas afirmatiu. Quins són els arguments que han portat a aquesta decisió? Per què l’Ajuntament està acceptant això? 3- Quin és el Pla de la Formació Professional a Rubí a mig i llarg termini? 4- com s’entén la coherència d’ aquest Pla amb l’Acord pel Desenvolupament? 5- per què s’està anunciant a la ciutadania que es poden matricular d’aquests estudis per fer-los a Rubí?
  • Transport a l’Institut Foix: voldríem que ens confirméssiu si en el proper curs escolar seguirà funcionant el Transport Escolar gratuït a l’Institut Foix com s’ha està fent fins ara. Si no és així, que ens digueu quina és l’alternativa pels estudiants, i a quin cost.
  • Fòrum Ambiental: demanem que es convoqui el Fòrum Ambiental, que fa més d’un any que no es convoca, el més aviat possible,
  • Bus per la RENFE amb més freqüència: vist que en el nou pla de Rubí Bus hi segueix havent una única Línia de Bus, la número 2 que passi per l’estació de RENFE i que uneixi aquesta estació amb el centre i amb una freqüència de 30 minuts, creiem que aquesta freqüència no és suficient si volem facilitar i promoure realment als ciutadans,  l’ús de la xarxa ferroviària de transport públic de la RENFE. Per tant demanem que estudiïn els costos i  beneficis de connectar millor l’estació de la RENFE amb la ciutat, i que es porti a valoració de tots els grups municipals.
  • Pla per a l’Ateneu pel 2009: demanem conèixer els següents aspectes relatius a l’equipament de l’Ateneu Municipal: 1- Objectius que té aquest equipament i el seu personal  pel 2009 i propers anys. 2- Pla d’activitats i pla de personal pel 2009 i propers anys. 3- Pressupost desglossat de despeses. 4- Criteris utilitzats per decidir fer activitats cobrant als ciutadans. 5- Per què el bar no està en funcionament? Quin és el pla pel bar?
  • Cost Diada Modernista: demanem saber el cost de l’acte titulat “Diada Modernista” que es farà a l’Ateneu el dissabte 28 de març i el nombre de persones que hi han treballat.
  • Incompliment Bases de l’Acord per al Govern 2007-2011: vist que el Govern no està complint les “Bases de l’Acord per al Govern per a l’Ajuntament per al Període 2007-2011”. Com es pot comprovar pel cas de la negativa a construir un aparcament a la Plaça Dr.Guardiet i a la Plaça Catalunya, punt molt clar en l’acord, i que  hi han votar en contra en l’anterior Ple, creiem que és imprescindible per a la ciutadania i per als grups de l’oposició que ens aclareixin, respecte de tots els altres punts acordats en aquestes Bases, quines actuacions pensen tirar endavant, i quines pensen canviar o cancel·lar.

Plaça Dr. Guardiet: incompliment d’acords i repetició d’errors del passat

26 març 2009 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

PSC i ERC no respecten el seu Pacte de Govern al votar en contra
de fer un aparcament sota la Pl. Dr. Guardiet i la Pl. Catalunya

[download id=”4325″]

Assemblea d’ACR OBERTA a TOTHOM

23 març 2009 | Cap comentari
Categories: Assemblea

Aquest dissabte 28 a les 10.30h

local de la CGT, C/Colom 5, cantonada Plaça Clavé

(davant Esglésies Evangèliques)

temes:

vine i opina !

Moció d’ACR sobre Viatges Culturals Gent Gran

17 març 2009 | Cap comentari
Categories: Cultura, esports i oci, Mocions i precs al Ple

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atesa la tasca feta per l’Ajuntament de Rubí incentivant l’oci cultural i social de la gent gran de la nostra ciutat mitjançant l’organització dels ”Viatges Culturals per a Persones Grans”,  que es venen fent des de 2006, i en els qual hi han participat més de 1200 persones.

Atès que no és ni una competència ni una responsabiliat obligada de les corporacions locals organitzar aquests tipus d’activitats turístiques.

Atès que el nostre Ajuntament ha d’esmerçar el màxim de recursos en varies prioritats i reptes molt importants, en aquests propers anys, sobretot per reduir l’impacte de la crisi en la població

I atès que ara ja està donada a conèixer més abastament aquesta activitat turística cultural en la ciutadania de Rubí, i atès que l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) té un programa de viatges amb característiques molt semblants i amb un preu pels usuaris un 30% més barat aproximadament,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer, deixar d’organitzar aquests viatges a partir de l’any 2010, i per tant no assignar cap dotació pressupostària a aquesta activitat

Segon, prendre les mesures necessàries per assegurar que des de l’oficina de Servei a les Persones s’informa i s’assisteix adequadament als ciutadans i ciutadanes interessats en fer viatges culturals per tal de poder-se inscriure en els viatges del Programa de Vacaciones para Mayores de l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

Tercer, prendre les mesures necessàries per assegurar que els mitjans de comunicació municipals informen adequadament i periòdica dels programes i els terminis d’inscripció dels viatges culturals de l’IMSERSO a la ciutadania de Rubí.

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric