Moció d’ACR sobre Viatges Culturals Gent Gran

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atesa la tasca feta per l’Ajuntament de Rubí incentivant l’oci cultural i social de la gent gran de la nostra ciutat mitjançant l’organització dels ”Viatges Culturals per a Persones Grans”,  que es venen fent des de 2006, i en els qual hi han participat més de 1200 persones.

Atès que no és ni una competència ni una responsabiliat obligada de les corporacions locals organitzar aquests tipus d’activitats turístiques.

Atès que el nostre Ajuntament ha d’esmerçar el màxim de recursos en varies prioritats i reptes molt importants, en aquests propers anys, sobretot per reduir l’impacte de la crisi en la població

I atès que ara ja està donada a conèixer més abastament aquesta activitat turística cultural en la ciutadania de Rubí, i atès que l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) té un programa de viatges amb característiques molt semblants i amb un preu pels usuaris un 30% més barat aproximadament,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer, deixar d’organitzar aquests viatges a partir de l’any 2010, i per tant no assignar cap dotació pressupostària a aquesta activitat

Segon, prendre les mesures necessàries per assegurar que des de l’oficina de Servei a les Persones s’informa i s’assisteix adequadament als ciutadans i ciutadanes interessats en fer viatges culturals per tal de poder-se inscriure en els viatges del Programa de Vacaciones para Mayores de l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

Tercer, prendre les mesures necessàries per assegurar que els mitjans de comunicació municipals informen adequadament i periòdica dels programes i els terminis d’inscripció dels viatges culturals de l’IMSERSO a la ciutadania de Rubí.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari