Precs d’ACR al Ple de març 2009

26 març 2009, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
  • Pilones illa de vianants: posar leds a les pilones, etc
  • Eliminació d’estudis de formació professional de l’Institut Foix: hem pogut saber que els estudis de la família professional de Manteniment i Serveis a la Producció, que des de l’any 1996 s’impartien a l’institut J.V. Foix, deixaran d’oferir-se a partir del curs vinent. Durant el curs vinent només es podria cursar el 2n curs al Foix.  Vist també que un dels aspecte principals que pretén promoure l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social de Rubí aprovat i signat recentment, és el de millorar la formació professional dels rubinencs. Demanem que ens respongueu: 1- És cert que els estudis es traslladen al IES Sant Eulàlia de Terrassa? 2- En cas afirmatiu. Quins són els arguments que han portat a aquesta decisió? Per què l’Ajuntament està acceptant això? 3- Quin és el Pla de la Formació Professional a Rubí a mig i llarg termini? 4- com s’entén la coherència d’ aquest Pla amb l’Acord pel Desenvolupament? 5- per què s’està anunciant a la ciutadania que es poden matricular d’aquests estudis per fer-los a Rubí?
  • Transport a l’Institut Foix: voldríem que ens confirméssiu si en el proper curs escolar seguirà funcionant el Transport Escolar gratuït a l’Institut Foix com s’ha està fent fins ara. Si no és així, que ens digueu quina és l’alternativa pels estudiants, i a quin cost.
  • Fòrum Ambiental: demanem que es convoqui el Fòrum Ambiental, que fa més d’un any que no es convoca, el més aviat possible,
  • Bus per la RENFE amb més freqüència: vist que en el nou pla de Rubí Bus hi segueix havent una única Línia de Bus, la número 2 que passi per l’estació de RENFE i que uneixi aquesta estació amb el centre i amb una freqüència de 30 minuts, creiem que aquesta freqüència no és suficient si volem facilitar i promoure realment als ciutadans,  l’ús de la xarxa ferroviària de transport públic de la RENFE. Per tant demanem que estudiïn els costos i  beneficis de connectar millor l’estació de la RENFE amb la ciutat, i que es porti a valoració de tots els grups municipals.
  • Pla per a l’Ateneu pel 2009: demanem conèixer els següents aspectes relatius a l’equipament de l’Ateneu Municipal: 1- Objectius que té aquest equipament i el seu personal  pel 2009 i propers anys. 2- Pla d’activitats i pla de personal pel 2009 i propers anys. 3- Pressupost desglossat de despeses. 4- Criteris utilitzats per decidir fer activitats cobrant als ciutadans. 5- Per què el bar no està en funcionament? Quin és el pla pel bar?
  • Cost Diada Modernista: demanem saber el cost de l’acte titulat “Diada Modernista” que es farà a l’Ateneu el dissabte 28 de març i el nombre de persones que hi han treballat.
  • Incompliment Bases de l’Acord per al Govern 2007-2011: vist que el Govern no està complint les “Bases de l’Acord per al Govern per a l’Ajuntament per al Període 2007-2011”. Com es pot comprovar pel cas de la negativa a construir un aparcament a la Plaça Dr.Guardiet i a la Plaça Catalunya, punt molt clar en l’acord, i que  hi han votar en contra en l’anterior Ple, creiem que és imprescindible per a la ciutadania i per als grups de l’oposició que ens aclareixin, respecte de tots els altres punts acordats en aquestes Bases, quines actuacions pensen tirar endavant, i quines pensen canviar o cancel·lar.
Share

    Comentaris

Nom

Comentari