Articles de abril, 2009

Precs d’ACR al Ple d’abril 2009

30 abril 2009 | 1 comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • Desaparició espai Creixença: ens han informat que en el  nou edifici de l’Escola Bressol Sol Solet no està previst un espai físic, i per tant s’elimina el servei, de l’Espai Creixença, que és un bon recurs que fa molts anys que funciona en paral·lel a l’Escola Bressol. I que entenem que fa una funció preventiva important a nivell educatiu i de salut mental. Demanem que ens confirmeu si aquesta informació es correcte i si és així saber el perquè s’elimina aquest servei educatiu-social.
  • Coordinadora de Gabinet d’Alcaldia: demanem saber quines activitats fa  i quina retribució té assignada la coordinadora de Gabinet d’Alcaldia (text canviat en el Ple)
  • Millora senyalització illa vianants: tot i que ja ho hem demanat a la Comissió Informativa , preguem que s’estudiï bé i es modifiqui la senyalització de la illa de vianants per tal d’evitar més accidents de vehicles contra les pilones i d’evitar que certs conductors s’hi “colin”. (text canviat en el Ple)
  • Acte amb l’ACA sobre Escardívol: vist que l’Agència Catalana de l’Aigua va decidir, comunicant-ho dos dies abans, no acceptar la invitació d’ACR i per tant no participar en l’ acte sobre la possible inundabilitat de la zona de l’Escardívol, pel fet de que la nostra xerrada-debat  no era un acte institucional, preguem que l’Ajuntament convoqui un acte institucional obert a tota la ciutadania abans del mes d’agost , convidant a l’ACA per tal que expressi  les seves conclusions sobre la possibilitat de construir habitatges i equipaments a l’Escardívol.

ESCARDÍVOL: ZONA INUNDABLE, aquest dissabte a les 18h al Casal Popular

24 abril 2009 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

Aquesta xerrada-debat de dissabte pot suposar una important aportació d’ACR a la ciutat,  i el que es digui podria derivar en algun canvi en el POUM que permeti millorar la proposta actual que hi ha per l’Escardívol.
Com sempre, depenen de l’assistència, els mitjans en faran més o menys ressò, i els del Govern s’ho pendran amb més ganes o amb menys.
Us proposo que fem tots un esforç per assistir a l’acte, intentant animar a amics i coneguts que creiem que els pugui interessar,  i així també, d’alguna manera, agraïm el treball i la dedicació dels 3 ponents, dos dels quals venen de fora de Rubí.
Tothom que vulgui ajudar en la preparació, hem quedat a les 17h al Casal Popular, una hora abans de començar.

[download id=”4323″]

[download id=”4309″]

Moció sobre la creació d’un reglament dels mitjans de comunicació locals

22 abril 2009 | Cap comentari
Categories: Altres, Mocions i precs al Ple

Atès que el 20 de maig de 2003 es va publicar al DOGC el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que l’esmentat Text Refós diu textualment:

“170.2 El ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipal i les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i grups municipals constituïts al si de la corporació.”

Atès que actualment l’Ajuntament de Rubí edita periodicament dues publicacions municipals per a la ciutadania que encara no s’han reglamentat, que són els butlletins  “La Ciutat” i el butlletí “Rebombori”.

Atès també el que proposa el “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública” elaborat el 2003 pel Marcial Murciano Martínez Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i per l’Amparo Moreno Sardà Directora del Postgrau de Producció i Gestió de la Comunicació Local, i signat per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB i el  Col.legi de Periodistes de Catalunya, amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona.
(més…)

La Riuada a Rubí de 1971

20 abril 2009 | Cap comentari
Categories: Altres

Política de Mediambient de la Generalitat

02 abril 2009 | Cap comentari
Categories: Medi ambient

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric