Precs d’ACR al Ple de juliol 2009

23 juliol 2009, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
  • Comissions Informatives: preguem que a les Comissions Informatives hi hagi els tècnics i polítics que coneixen els temes que s’hi tracten. Per exemple si es tracten temes del POUM doncs creiem que hi ha d’haver el Coordinador d’Urbanisme i així poder respondre els dubtes que sorgeixin.
  • Increment irregular cost del POUM: vist que en la pre-acta de la Junta de Govern Local del dia 15 de juny hi havia previst aprovar l’acord de pagar una addenda de 109.500 euros a l’equip de Redacció del POUM, que és quasi un 20% d’increment, suma que es desglossava i justificava en l’elaboració de 5 documents.  Vist que el passat 15 de juliol ens trobem una pre-acta de Comissió Informativa de Govern  on comprovem que aquesta addenda ara es vol portar a l’aprovació del Ple pel mateix import total però ara només es desglossa en 4 documents enlloc dels 5 inicials. I finalment vist que aquest punt d’acord es retira d’aquest Ple sense més informacions. Demanem que ens expliqueu per què han passat tots aquests intents d’aprovació fallits. Per què per la mateixa suma s’han justificat 5 documents primer i després 4 documents ? (els quals han variat de cost). Per què aquests documents no entraven dins el pressupost inicial de redacció del POUM de 600.000 euros? I per últim comprendran que davant tot això i per responsabilitat amb la ciutadania de Rubí ens veiem obligats a demanar un escandall i llistat exhaustiu de totes les despeses facturades i previstes per facturar de l’Equip de Redacció del POUM.
  • Rubifolk pel 2010: demanem que per a la definició i disseny de del  nou emplaçament del Rubifolk al costat del Castell, ens expliqueu detalladament l’esborrany del  projecte i la seva viabilitat (de quants diners disposem) als Grups Municipals i a totes les entitats que puguin tenir quelcom a veure en fer espectacles en aquell lloc, com grups de músics, etc. Per tal de recollir opinions i fer un bon projecte que pugui aglutinar el màxim d’activitats a part del Rubifolk el mes de juliol.
  • Pressupost Centre de Dansa: entenem que l’Ajuntament posarà 400.000 euros per adequar la Torre Espona al que serà la primera fase del Centre de Dansa de Catalunya, voldriem saber: quants diners posarà la Generalitat per aquest projecte ?
  • La Ciutat torna a sortir cada mes: demanem saber perquè la revista La Ciutat està tornant a sortir amb periodicitat mensual quan en el Consell de IMCO on es van aprovar els pressupostos del 2009 es va explicar que per coherencia amb el Pla d’Austeritat la revista La Ciutat passaria a sortir d’ 11 a 6 vegades a l’any: per què s’ha canviat la decisió? quin cost tindrà ara La Ciutat durant el 2009 ? s’ajusta a la partida que tenia? qui ha près la decisió?  per què això no s’ha informat ni convocat el Consell de l’IMCO?
Share

    Comentaris

Nom

Comentari