ACR i l’estalvi d’aigua

09 octubre 2009, Afegir comentaris
Categories: Medi ambient

ACR va presentar el passat setembre 12 al.legacions (document adjunt) a la proposta d’Ordenança Municipal d’Estalvi d’Aigua aprovada inicialment en el Ple del 18 de Juny de 2009

ACR ja va manifestar en aquest Ple que l’equip de Govern hauria d’haver agafat la proposta d’ “Ordenança Tipus Sobre l’Estalvi d’Aigua” feta el Desembre de 2005 pel Grup de Treball Nova Cultura de l’Aigua de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i promoguda per la Diputació de Barcelona que es troba disponible en la plana web d’aquest ens, ja que és molt exahustiva i ben estructurada, i l’utilitzen des de fa anys altres poblacions com Sant Cugat.

En canvi el nostre Govern va optar per agafar només un subconjunt del total dels articles del document de la Diputació.

ACR per una banda al.lega demanant que s’incorporin aquestes parts que manquen per tal de que sigui una ordenança completa i cobreixi i orienti en més casos i situacions que es puguin donar.

Per altra banda ACR pensa que és molt important que hi figuri el següent apartat (al.legació num 7) relatiu a la Tarifació de l’aigua, també extret de la proposta tipus de la Diputació:

L’Ajuntament o l’empresa responsable de l’abastament d’aigua hauria d’establir unes tarifes progressives que, al mateix temps que protegeixen un nivell bàsic de consum atenent al nombre d’usuaris en l’habitatge, amb un llindar bàsic entre uns 110 i 130 litres per persona i dia, sancionin el consum excessiu i premiïn l’estalvi. Per sobre d’aquest nivell s’hauria de fixar un cost que sancionés la no eficiència i el consum.

Hi ha sistemes de tarifes temporals o estacionals que tenen l’avantatge principal de reduir la demanda tot incrementant els preus durant els períodes estiuencs o de sequera, amb la qual cosa contribueixen a recórrer a la construcció de noves obres o a la restricció  en la prestació

de serveis amb el cost econòmic, ambiental i d’imatge que això comporta.

ACR pressionarà a l’equip de Govern, ara, en la negociació de les ordenances fiscals per tal que compleixin el compromís que van assumir en la discussió de l’ordenança fiscal de l’aigua el passat gener, relatiu a estudiar una reestructuració de la tarifació de l’aigua per tal que sigui més justa (o sigui, sobretot, atenent el nombre d’usuaris per habitatge) i estigui dissenyada per premiar l’estalvi.

Estalvi d`Aigua (519 downloads)
Share

    Comentaris

Nom

Comentari