El COP–CPR i les CAV contra la incineració de residus que consagra el nou programa metropolità.

14 octubre 2009, Afegir comentaris
Categories: CAV

El passat dijous 8 d’octubre el Conseller Comarcal de les CAV, Jacint Padró, i el regidor de les CAV per l’Entesa per Sabadell, Isidre Soler, assistiren a la roda de premsa oferta per més de trenta entitats veïnals, ecologistes, de pagesos, mèdiques i polítiques on exposarem les raons per les qual s’oposen al Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009 -20016 (PMGRM) , per insostenible ambientalment, socialment i econòmicament.

La roda de premsa s’ha centrat especialment en exposar els arguments de totes aquestes entitats, moltes de les quals han presentat al·legacions al PMGRM, respecte la insostenibilitat que suposa fomenta la incineració de residus en un context de canvi climàtic.

Així es va exposar que si a Europa es reciclés un 50 % dels residus es reduiria l’emissió de CO2 en 274 milions de tones, i si es reciclés el 65 % es reduiria en uns 303 milions de tones de CO2.  El reciclatge estalvia 18 vegades més en emissions de CO2 que amb les incineradores més sofisticades. Paral·lelament s’ha constatat que la recollida selectiva i el reciclatge generen multipliquen per 10 els llocs de treball i l’activitat econòmica; una activitat econòmica que no es pot deslocalitzar.

Pel que fa a Catalunya, si s’apliqués un pla alternatiu de gestió de residus que reciclés el 65 % sense incineració, es reduirien 260.000 tones de gasos d’efecte hivernacle i permetria estalviar un milió de tones anuals de CO2.  D’aquesta manera es va constatar que un pla de gestió de residus sense incineració permet estalviar més emissions que la incineració.

Amb aquestes dades es va fer palesa la hipocresia de les propostes de les nostres autoritats a les cimeres de Barcelona i Copenhaguen on es comprometien a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, mentre aquí en promouen ara  l’augment de les emissions amb la crema de residus.

Amb l’aprovació del PMGRM queda palès que l’entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (amb la permissivitat de l’Agència de Residus de Catalunya), prioritza la incineració de residus com a sistema bàsic de tractament, promovent noves incineradores de residus o el seu ús com a combustible substitutiu en cimenteres, sota l’eufemisme de la seva “valorització energètica”.

En la roda de premsa s’exposaren el contingut de les al·legacions presentades per les diverses entitats, la situació a Europa de la qüestió de la incineració i les propostes alternatives a la mateixa. Es va comptar amb la presència de Joan Marc Simon, coordinador europeu de la Coalició Internacional contra la Incineració de Residus (GAIA).

Des de les CAV reclamem més que mai que s’obri un procés de mobilització, participatiu i de debat arreu del territori  per tal de demanar a les nostres autoritats sensatesa, coherència i que deixin d’afavorir les multinacionals de la brossa per a pensar en clau social,  ambiental i d’interès general. En cas contrari s’obrirà un període de forts conflictes socials i ambientals que aniran esclatant es diversos punts del país.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari