Geotag Icon Show on map

Discriminació al peatge de les Fonts?

11 desembre 2009, Afegir comentaris
Categories: Mobilitat
Etiquetes:

Un decret de la Generalitat del 18 de maig de 1999 va establir una reducció general del peatge i un sistema de descomptes progressius per als usuaris habituals de l’autopista C-16 Montserrat que té un peatge prop de les Fonts. Un altre decret del 2002 va aprovar un nou sistema de descomptes d’aplicació en determinats recorreguts de l’itinerari Rubí- Terrassa, i també establia que calia continuar amb aquestes mesures que bonifiquen als usuaris habituals.

El desembre del 2006 un tercer decret aprovava la modificació i ampliació del sistema de descomptes per als usuaris habituals de determinats itineraris de l’autopista C-16 Montserrat, tram Sant Cugat del Vallès- Rubí-Terrassa preveient un descompte del 100% en el peatge per a tots aquells usuaris habituals que de dilluns a diumenge i festius, realitzessin, sense limitació de trànsits mensuals, qualsevol dels itineraris del recorregut Sant Cugat del Vallès-Rubí-Terrassa per aquesta autopista.

ACR ha detectat que l’empresa AUTEMA, concessionària de l’autopista, només esta bonificant als usuaris habituals que tinguin origen o destinació Terrassa. I investigant hem descobert que Autema té un document anomenat  “Normes per a la bonificació del pagament del peatge, en la barrera de les Fonts, per als itineraris autoritzats amb OBE – VIA T”, el qual discrimina de manera injusta els usuaris que puguin tenir com a origen o destinació el municipi de Rubí, ja que no se’ls aplica el descompte.

Per tot això en el Ple Municipal del passat novembre, ACR va proposar una moció que va ser aprovada per unanimitat demanant que la Generalitat estudii si les “Normes per a la bonificació del pagament del peatge, en la barrera de les Fonts, per als itineraris autoritzats amb OBE – VIA T” que aplica l’empresa AUTEMA compleixen l’establert en el Decret 652/2006 de desembre, o sigui si ha fet una interpretació correcta o no del decret.

Des d’ACR anirem fent un seguiment del cas. Si es demostra que Autema no ha respectat els decrets,demanarem responsabilitats. Ja us informarem.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari