Articles de gener, 2010

Cal protegir el Rierol de Xercavins i el Turó de Can Calopa !

30 gener 2010 | 2 comentaris
Categories: Medi ambient

Alternativa Ciutadana va decidir el passat desembre adherir-se al Manifest per aturar la contaminació i la degradació ambiental del rierol de Xercavins signat per 14 enitats rubinenques  a principis del mes passat. Aquest rierol passa per Can Mir, Can Xercavins i afluenta a la Riera prop del Vapor Nou.

ACR considera que arreglar els vessaments d’aigües fecals de les urbanitzacions que es venen donant en aquest rierol, que l’han convertit en una claveguera a cel obert, ha de ser un dels temes més prioritaris a solucionar per a la conservació del medi ambient que té Rubí.

La pressió d’aquestes entitats ha fet que l’Ajuntament hagi iniciat una negociació amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal de solucionar-ho. De totes maneres ACR considera que aquest procés no es pot quedar només en reparar o fer un col.lector nou, el que s’ha d’exigir és un pla globlal de restauració de tot el torrent de Xercavins per on hi passa el rierol contaminat.

ACR és partidària de que es creï una comissió de seguiment de les accions que es prenguin per resoldre el problema, i que inclogui entre d’altres  a les entitats de la ciutat.

ACR també es planteja portar el cas a la Fiscalia de Medi Ambient si el projecte restaurador no prosperés adequadament.

Per altra banda ACR va presentar aquest gener unes al.legacions al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat al Projecte de decret de declaració del parc natural de la Serra de Collserola sobre la incoporació del Turó de Can Calopa (situat a la part més sud de Rubí tocant a la Riera i prop de la carretera de Molins) a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, ja que actualment aquesta zona no hi està inclosa i aquest enclavament estratègic conformat per aquest turó i el tram de la Riera adjacent tenen un elevadíssim i reconegut interès geològic i paleontològic i també un elevat interès ecològic, i són essencials per al manteniment de la connectivitat de la fauna de la Serra de Collserola amb la Serra de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac.

Assemblea oberta d’ACR sobre el POUM

29 gener 2010 | Cap comentari
Categories: Assemblea

El proper dissabte 6 de febrer a les 10.30h en el local de la CGT al Carrer Colom, Alternativa Ciutadana realitzarà una assemblea monogràfica relativa al Pla d’Ordenació Urbana Municipal.

Tot i que l’equip de govern porta un any i mig sense haver respost les nostres al.legacions. Des d’ACR temem que PSC i ERC no respectin prou l’oposició donant el temps necessari per analitzar la resolució de les al.legacions i el nou redactat que hauria de tenir el document.

Per tot això ACR en aquesta assemblea, entre d’altres, decidirà ja si inicia o  no un procés negociador amb el govern per conseguir alguna modificació del POUM aliniada amb els plantejaments de model de ciutat més humana i sostenible que defensa ACR.

Relatiu al Conveni amb Ficosa sobre el qual tampoc hi ha resposta a les al.legacions d’ACR, es decidirà quines futures accions legals s’empendran en cas de que es desestimin les aportacions fetes per ACR per assegurar un urbanisme respectuós i un benefici raonable per a Rubí.

Precs d’ACR al Ple de gener 2010

28 gener 2010 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • L’ADES està aturat: demanem saber perquè de les 8 ponències d’experts que estaven previstes fer durant el 2009 per a l’elaboració de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social de Rubí, només s’han en fet 2, i perquè no s’estan convocant les pendents.
  • Biblioteques dels centres de secundaria obertes a la ciutadania: demanem que es faci més propaganda i difusió de la possibilitat que tenen els ciutadans d’utilitzar les biblioteques dels centres de secundària (IES Estatut i Duc de Montblanc, i de l’Escola Montserrat) a través del Pla Educatiu d’Entorn,ja que s’ha vist que això no s’està aprofitant prou.
  • Usos edifici de l’ Escardívol a l’eliminar l’antiga biblioteca: vist que s’ha decidit eliminar l’antiga biblioteca de l’edifici de l’Escardívol, demanem saber quins usos concrets tindrà l’espai que ocupava la biblioteca, i amb quins criteris s’ha decidit i com quedarà repartit tot l’edifici. I lamentar també que novament no s’hagi consultat gens a tots els partits de l’oposició per prendre aquestes decisions.
  • Placa pel Carrer Miquel Martí i Pol: relatiu a la manca de placa identificativa de la Plaça Martí i Pol ( plaça existent davant CAP Mútua de Terrassa). Volem fer una queixa relativa a la manca de placa identificativa de la plaça Martí i Pol. El dia 13/02/2010 els veïns d’aquesta plaça varen presentar una instància a l’ajuntament demanant varies coses, una d’aquestes era la placa identificativa. Un dies després varen rebre una notificació de l’Ajuntament on deia que la demanda havia estat rebuda i registrada en el sistema de gestió de queixes i suggeriments de l’Ajuntament. També deia que pròximament es posarien en contacte amb els veïns per a informar-los del tractament adoptat respecte a la demanda. Avui, 28 de gener de 2010 els veïns encara estan esperant alguna resposta de l’Ajuntament, és a dir, ni se’ls a resolt cap de les demandes que feien ni se’ls ha donat cap resposta. Encara vull afegir més dades a la nostre queixa. En la C.I de Serveis Urbans del mes d’abril de 2009 vaig fer una pregunta al respecte i vaig donar en persona al Sr. Velasco el nº de referència de l’expedient en qüestió per a que ho miressin i hem donessin resposta en la comissió de maig. En la comissió de maig vaig haver de tornar a preguntar sobre el tema ja que quan es donava per finalitzada la comissió ningú m’havia respòs la pregunta. El tema va passar a la comissió del mes de juny. En la comissió del mes de juny va assistir el Sr. Benages el qual  va explicar la complexitat que suposava la gestió per aconseguir les plaques identificatives. Durant un dels descansos del ple municipal del mes d’octubre una veïna de la plaça Martí i Pol li va demanar al Sr. Velasco sobre les seves demandes i sobre l’estat de la identificació de la plaça. La Sra. li va donar copia de la petició al Sr. Velasco. El Sr. Velasco durant la conversa amb la Sra. li va tornar a explicar la complexitat que suposava aconseguir les plaques identificatives i el seu elevat cost econòmic. La Sra. li va dir que feia 3 anys des de que van anar a viure que estaven sense placa i els problemes que això suposava. El Sr. Velasco li va dir que hi havia altres carrers de la ciutat que feia 20 anys que hi eren i encara no tenien plaques. Ho torno a dir, a dia d’avui aquest tema continua sense resoldre. Des de ACR ens queixem, ens queixem perquè alguna cosa no deu funcionar correctament a l’Ajuntament; com pot ser que quasi 1 any després de la petició dels veïns aquest tema no estigui resolt, com pot ser que 3 anys i pico després que els veïns anessin a viure als edificis de la plaça aquesta no tingui placa identificativa, com pot ser que aquesta plaça no aparegui en els mapes de carrers, ni en el google maps, ni en els gps amb els problemes que això ha comportat i comporta als veïns. Cartes que no arriben, notificacions oficials ( multes i altres) que no arriben amb els conseqüents recàrrecs econòmics que això els hi ha suposat, potencials problemes per localitzar aquest lloc pels equips d’emergència,…Com pot ser que la gestió per aconseguir unes plaques identificatives sigui tant complexa? Lamentem també les respostes donades des d’aquest ajuntament en comissions informatives i la resposta donada pel Sr. Velasco durant el descans del ple municipal del mes d’octubre. Personalment vaig haver de disculpar-me a la Sra. veïna per la resposta donada pel Sr. Velasco durant el descans del ple municipal del mes d’octubre. Demanem que es solucioni aquest tema abans del proper ple del mes de febrer si no ja els anunciem que presentarem una moció relativa aquest fets i a la ineficàcia de l’Ajuntament. Gràcies.
  • Pla Acompanyament a la Crisi pel 2010 i pla de l’OSE: demanem que se’ns expliquin els detalls pel 2010 del Pla d’Acompanyament a la Crisi, així com de la situació final del que es va realitzar durant el 2009. També volem saber quin són els plans concrets pel 2010 relatius a l’Oficina de Servei a l’Empresa.
  • Anunci del PSC amb imatge de la nova biblioteca: en el Diari de Rubí del 14 de gener d’enguany hi ha un anunci del PSC  a la plana 12 desitjant una bona entrada d’any, on hi apareix una imatge virtual de l’interior de la nova biblioteca. Volem que se’ns aclareixi si aquesta imatge que utilitza el Grup Municipal Socialista en un anunci de partit, és una imatge elaborada per a l’Ajuntament o per al PSC. I per tant demanem saber qui ha creat aquesta imatge i amb quins fons se l’ha retribuït, de l’Ajuntament o del PSC.
  • Reglament per regular usos Sala Plens i altres dependències: demanem que s’elabori un reglament que reguli quins usos té aquesta sala de Plens i les altres dependències municipals, vist que ens hem trobat que han canviat els criteris que hi havia fa un any. Abans per exemple  els grups municipals feien rodes de premsa a la Sala de Plens i ara ens han dit que només es pot usar per actes institucionals. Demanem que aquest reglament s’acompanyi dels processos necessaris que han de seguir els possibles usuaris per ser autoritzats a fer us d’aquests espais. Demanem que es procuri buscar la màxima participació i el màxim consens en l’elaboració d’aquest reglament.
  • Convidar grups Oposició a tots els actes institucionals: demanem que en visites a Rubí com les que va fer la Consellera Tura el passat desembre per inaugurar uns nous jutjats i en actes com la recepció d’entitats al Castell abans de les festes de Nadal, o la recent presentació de la Torre Espona com a futur edifici pel Centre de Dansa Catalana, o la presentació dels pressupostos del CIT – Catalonian Innovation Triangle, informeu i convideu a aquests esdeveniments als regidors dels grups de l’Oposició.

Juan Antonio Pérez substitueix Jacint Padró com a conseller comarcal de les CAV

19 gener 2010 | Cap comentari
Categories: CAV

El regidor de lʼAEB de Badia del Vallès substituirà Jacint Padró, del COP-CpR de Ripollet a lʼascó de Conseller Comarcal aconseguit per les Candidatures Alternatives del Vallès a les últimes eleccions  municipals en que vuit candidatures locals van concòrrer conjuntament sota una coalició electoral independent dels partits polítics nacionals.
Les CAV consideren que la rotació de càrrecs és un aspecte important a tenir en compte per tal dʼevitar la professionalització de la política i que aquesta sigui concebuda com un servei a la comunitat. En aquest sentit està recollida en el seu codi ètic i es practica de manera habitual en totes les candidatures que formen part de les CAV.
De tota manera, a partir dʼaquest relleu, les CAV es plantegen fer un relleu cada sis mesos en el seu conseller comarcal fins a final de legislatura, accelerant així els relleus previstos inicialment. Amb aquest gest les CAV volen denunciar que els Consells Comarcals són institucions buides de competències, creades a partir dʼun interès polític i no de les necessitats de la ciutadania.
Els Consells Comarcals, tot i ser una bona idea teòrica, no tenen recursos propis, tots els són transferits per la Generalitat, però en canvi sí que generen una elevada despesa que corre a càrrec dels impostos que paguem tots els ciutadans. Actualment gestionen ben poques competències, no sempre de manera eficient i de vegades de manera simbòlica. Tot plegat suposa una elevada càrrega pressupostària per les despeses de personal i infraestructures que suposen, per les assignacions als consellers, que mai no són nominals i que suposen sobresous lliures dʼimpostos. Cal veure els Consells Comarcals més com a entitats polítiques al servei dels professionals de la política que els permeten aquests sobresous, que com a institucions que responguin al servei i al interès dels ciutadans. Sovint també esdevenen llocs de treball per a persones properes als partits que els governen quan aquests han de deixar un càrrec i necessiten un lloc per a no fer el que caldria, tornar a la seva professió.
Per les CAV només caldria fer una enquesta entre la ciutadania del Vallès preguntant què és i què fa el Consell Comarcal? De ben segur la immensa majoria dels ciutadans respondrien que no ho saben. I no ho saben perquè fa ben poca cosa, més enllà dʼassegurar els sobresous lliures dʼimpostos als qui fan de la política la seva professió, dʼocupar un bon nombre de personal i de generar unes importants despeses que paguem entre tots i totes.

Al·legacions per incloure el Turó de Can Calopa al Parc de Collserola

18 gener 2010 | Cap comentari
Categories: Medi ambient

Alternativa Ciutadana va presentar la setmana passada les al.legacions annexades a sota d’aquesta nota al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya al Projecte de decret de declaració del parc natural de la Serra de Collserola sobre la incoporació del Torrent de Can Calopa (situat a la part més sud de Rubí tocant a la Riera) a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola,

ja que l’enclavament estratègic conformat per aquest turó i el tram de la Riera de Rubí adjacent tenen un elevadíssim i reconegut interès geològic i paleontològic i també un elevat interès ecològic, i són essencials per al manteniment de la connectivitat ecològica de la Serra de Collserola amb la Serra de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac, entre d’altres.

ACR ha pogut comprovar en la Memòria de la “Proposta de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc”, que es considera que la protecció d’aquesta geozona, de la que forma part el Turó de Can Calopa, “evitaria l’afectació de manera irreversible del que encara es preserva”.

ACR també vol recordar que per unanimitat als plenaris de l’Ajuntament de Rubí en sessió de 22 de juny de 2001 i en sessió de 27 de maig de 2005 es van aprovar acords relatius a incloure el municipi de Rubí en el Consorci del Parc de Collserola, considerant el valor excepcional del Turó de Can Calopa i del tram de Riera de Rubí adjacent.

Per tant ACR ha al.legat al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat al Projecte de decret de declaració del parc natural de la Serra de Collserola que s’incorpori el Turó de Can Calopa (terme municipal de Rubí) i el tram de Riera de Rubí adjacent a aquest enclavament, a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Convocatòria reunió de treball sobre la problemàtica dels abocadors de Rubí

11 gener 2010 | Cap comentari
Categories: Medi ambient, Salut

D’acord amb el que es va concloure en el sí de la xerrada-debat del passat 12 de desembre al Casal Popular titolada “Un nou abocador a Rubí: Ara a Can Balasc”, Alternativa Ciutadana junt amb  l’AAVV de Can Serrafossà, l’AAVV La Perla del Vallès, l’Associació de Propietaris de Can Balasc, l’AAVV Ximelis i l’AVV Els Avets convoquen a totes les veïnes i veïns de Rubí que hi estiguin interessats, a la reunió de seguiment que es farà el proper dimecres 20 de gener a les 19h a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb els objectius de confgurar una comissió d’observació i seguiment sobre la problemàtica dels abocadors al municipi, ja que el Ple va rebutjar crear-ne una amb participació de l’Ajuntament, i decidir quines primeres accions emprèn ja aquesta comissió, per exemple acordar un manifest per recollir signatures i demanar una reunió amb la Agència Catalana de Residus per tenir tota la informació disponible respecte del nou abocador de Can Balasc i de l’actual abocador de Can Carreras.

ACR no té la intenció de liderar ni dirigir aquesta plataforma i comissió ciutadana. ACR s’implica directament en la convocatòria d’aquesta primera reunió perquè així ho van sol.licitar els assistents a l’acte del passat desembre. ACR desitja que aquesta plataforma i comissió, no es polititzi, ans el contrari, que s’autogestioni de forma independent i així pugui aglutinar al màxim nombre de persones possible  i logri el millor per la qualitat de vida del municipi.

A tal efecte ACR està convidant directament a aquesta reunió a totes les altres forces polítiques de l’Ajuntament. És una reunió oberta a tothom.

ACR s’adhereix al Manifest per aturar la contaminació i la degradació ambiental del rierol de Xercavins.

04 gener 2010 | Cap comentari
Categories: Medi ambient, Salut

Alternativa Ciutadana va decidir el passat desembre adherir-se al Manifest per aturar la contaminació i la degradació ambiental del rierol de Xercavins signat per 14 enitats rubinenques  a principis del mes passat.

ACR considera que arreglar els vessaments d’aigües fecals que es venen donant en aquest rierol, que l’han convertit en una claveguera a cel obert, ha de ser un dels temes més prioritaris a solucionar per a la conservació del medi ambient que té  Rubí, encara pendent en aquests moments.

ACR ha sol.licitat avui mateix còpia de l’acord entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua relatiu a les accions a fer en el col.lector per resoldre el problema.

ACR considera que aquest procés no es pot quedar només en reparar o fer un col.lector nou, el que s’ha d’exigir és un pla globlal de restauració de tot el torrent de Xercavins per on hi passa el rierol contaminat.

ACR també pressionarà per tal que es creï una comissió de seguiment de les accions que es prenguin per resoldre el problema, i que inclogui entre d’altres  a les entitats de la ciutat.

ACR també es presta a donar suport, si així ho sol.licitessin les entitats, en altres aspectes que puguin sorgir relatius al tema, com el de col.laborar en portar el cas a la Fiscalia de Medi Ambient si el projecte no prosperés adequadament.

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric