Articles de febrer, 2010

Precs d’ACR al Ple de febrer 2010

25 febrer 2010 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

  • Relatiu a Ipagsa: voldríem saber en quin estat es troba el trasllat de l’empresa Ipagsa a una altre zona de la nostre ciutat tal como esta previst. Voldríem saber si l’Ajuntament te constància de molèsties provocades per aquesta empresa als veïns adjacents o de la zona. Si existeixen molèsties i l’ajuntament te constància voldríem saber que esta fent l’ajuntament per a solucionar-ho?
  • Sobre el dia d’Andalusia a Rubí: voldríem saber quines són les aportacions econòmiques que fa l’Ajuntament al dia d’Andalusia? Que ens concretin les quantitats econòmiques per cada area de l’ajuntament que faci aportacions. Volem saber quin es el procediment que s’utilitza per a donar les autoritzacions de llicencia d’ocupació per a posar casetes, bars, paradetes durant el dia d’Andalusia en el Parc de Ca n’Oriol? Voldríem saber si el procés d’otorgació de llicencies garanteix la lliure concurrència, si el procés és públic.  Voldríem que se’ns facilites un llistat on apareguessin les persones o entitats que han demanat un espai per a posar casetes, paradetes i bars durant el dia d’Andalusia indicant si la petició ha estat acceptada si o no i si es que no el motiu i si eren de Rubí o no. Per finalitzar voldríem saber si les llicencies s’atorguen amb algun document, tipus normes, condicions o prec de condicions que hagin de complir les paradetes, casetes, bars, etc..?
  • Contracte de manteniment de l’illa de vianants: voldríem que ens contestessin si existeix contracte de manteniment del sistema de pilones que gestionen l’accés a l’illa de vianants? Si existeix els demanem se’ns faci entrega d’una copia del contracte. Volem saber també quin ha estat el cost de les reparacions, substitucions de les pilones durant el 2009? Demanem resposta detallada del cost de les reparacions i del cost de les substitucions i qui ha realitzat les mateixes si l’ajuntament o una empresa privada.
  • Estudi mobilitat POUM tenint en compte el Poligon Can Pujol – Ficosa: estudi mobilitat POUM tenint en compte el Poligon Can Pujol — Ficosa
  • Telecentre a la Torre Basses?: a la Torre Basses hi ha uns 15 ordinadors connectats a internet i a disposició de les persones que hi acudeixen, però a diferència del que passa en els Telecentres d’altres llocs de Rubí, els usuaris no s’han de donar d’alta, ni hi ha reserva d’hores, i els ordinadors utilitzen el sistema operatiu Linux enlloc del Windows. Per què tenim aquesta manca d’uniformitat entre els diversos serveis públics municipals d’accés gratuit a Internet?
  • Subvenció extraordinària Castanyada 2009: per què es va Aprovar l’atorgament a l’Agrupación de Personas Mayores d’una subvenció extraordinària per import de 2.000 euros per tal que l’entitat pugui fer front a la despesa que li suposa l’activitat de la castanyada 2009? quins Criteris s’apliquen per decidir si es donen subvencions extraordinàries o no? i la seva quantia?

El conveni amb FICOSA s’havia de millorar molt més.

24 febrer 2010 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

Anunci publicat als diaris després de que l’equip municipal anul·lés el conveni aprovat el 5/11/2009

[download id=”4321″]

Sobre el nou model de gestió proposat per a l’Ateneu

16 febrer 2010 | Cap comentari
Categories: Cultura, esports i oci

ACR està totalment en contra de la proposta de gestió de l’Ateneu Municipal que es dedueix de l’esborrany de Plec de Condicions per fer la selecció d’empreses que ho portaria rebut recentment de l’Ajuntament.

ACR troba sorprenent que aquest model de gestió que proposen ara PSC i ERC sigui contrari i incoherent als objectius que aquests mateixos partits van fixar en el seu propi Pla d’Actuació Municipal 2008-2011 en la secció de Cultura on es parla de donar suport a les entitats.

ACR enten que un dels objectius principals que ha de tenir aquest històric equipament municipal ha de ser el de punt de trobada de la gent de les entitats i dels ciutadans.

Amb la substitució del bar per màquines vending aquesta funció evidentment desapareix. Per tant demanem que hi hagi un bar per tal que doni vida a l’equipament.

(més…)

Sobre la importància de la crisi, l’ocupació i el futur econòmic de Rubí i l’Equip de Govern

16 febrer 2010 | Cap comentari
Categories: Economia i Hisenda local

ACR considera  que l’Equip de Govern no dóna la importància que es mereix a  la molt delicada situació econòmica i d’ocupació que atravesa Rubí en aquests moments, i troba incomprensible que quan passa ja més d’un mes i mig des de l’inici de l’any, els partits de l’oposició no coneguem quines són les activitats i els detalls del  Pla d’Acompanyament de la Crisi pel 2010, ni quin ha estat el resultat i el balanç  d’aquest pla durant els últims  6 mesos del 2009 en que es va començar a aplicar.

Trobem desconcertant que tot i la greu crisi la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació no convoqués durant el mes de gener cap Comissió Informativa com és habitual per compartir les dades i els projectes i les accions que hi han sobre el tema. Tot i les peticions de diversos grups municipals com ACR.

Això ens porta a pensar que el Govern no té un bon pla i no hi dedica suficient esforç, encara que l’Alcaldessa vagi dient repetidament que la crisi és una de les  prioritats principals que té.

Ens queixem principalment respecte el pla d’ocupació local que havia de donar feina a entre 80 i 100 persones de Rubí que estiguessin en situació laboral complicada.  La última informació que en tenim, del mes de novembre, indicava que només s’havia donat feina a una trentena de persones, o sigui molt per sota de l’objectiu fixat.

ACR no en té més dades fins a dia d’avui, això sumat a que durant la presentació dels pressupostos en el ple de desmbre no es va explicar quines partides concretes anaven a parar al Pla d’Acompanyament a la Crisi, ens reitera en denunciar una manca de transparència i de planificació i gestió en aquesta àrea de l’Ajuntament.

Un altre projecte important per a la futura situació econòmica de Rubí, l’ADES, l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social, en aquest cas pel llarg termini, també sembla aturat,o inactiu, o si més no, a  ACR no se li ha comunicat el perquè no s’estan convocant les ponències dels experts dels diferents àmbits, només hi ha hagut 2 ponènices de les 6 que s’haurien d’haver realitzat. També per l’Alcaldessa és un dels projectes cabdals pel futur de la nostra ciutat.

Davant de tot això ACR ha demanat reunió per a parlar amb la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació per què s’expliqui en detall que passa amb el Pla d’Acompanyament a la Crisi, l’ADES i també quins plans té l’Oficina de Servei a l’Empresa.

NOTA PREMSA ACR, 9 de febrer de 2010

09 febrer 2010 | Cap comentari
Categories: Notes de premsa

L’assemblea d’ACR del passat dissabte 6 de febrer,

Respecte del POUM va analitzar per una banda,

la manca de transparència, la lentitud i les irregularitats de l’equip de govern  en el procés de resposta de les al.legacions presentades al POUM, ja que portem més d’un any i mig des del juliol de 2008, data en que va acabar l’exposició pública, i no s’ens han comunicat ni quines són les al.legacions que s’han presentat, ni evidentment, quines són les respostes a aquestes al.legacions. I per altra banda segons la premsa hem vist  que certs ens que han al.legat, sí que en coneixen ja la resposta del govern.

Es va també reconfirmar que ACR demanarà fermament tornar a fer l’aprovació inicial del POUM atesos els canvis que comporta la requalificació del sector de Ficosa, que suposa la creació d’un 15% més d’habitatges dels previstos inicialment, i atesos els canvis importants en la conjuntura econòmica que fan que els càlculs financers del document del 2008 hagin quedat totalment obsolets degut a la crisi i per tant no es podrien tirar endavant una important quantitat de projectes.

Es va decidir també sol.licitar de forma urgent la creació d’una Comissió Política del POUM per agilitar i pluralitzar la resolució de totes les al.legacions de tipus polític que s’hagin pogut presentar per tal d’intentar consensuar al màxim aquest Pla, que és sens dubte, el més important que té Rubí pel seu futur proper. Aquesta Comissió la composarien representants de cada Grup Municipal, i de l’equip de govern. Aquesta petició la faran els regidors d’ACR a l’Alcaldessa i es comunicarà als portaveus dels Grups Municipals aquesta setmana.

ACR també va aprovar un pla de difusió a la ciutadania de l’explicació de les 122 al.legacions que va presentar al POUM el 31 de juliol de 2008 per tal de que la gent conegui perquè ACR pensa que aquest POUM no es bo per a Rubí i permetria un creixement i una densificació de la ciutat que en general reduirà encara més la qualitat de vida.

Respecte de la constitució de la Plataforma Rubí Decideix, ACR ha decidit donar-hi suport i comunicar-les-ho. ACR valora sobretot com a molt positiva i molt saludable l’exercici de fer una consulta a la ciutadania sobre un tema encara que no sigui d’àmbit local. Creiem que és un exercici de la societat cívil que fa bon camí cap al model de la democràcia directa. A mesura que es vagin veient quines són les necessitats específiques d’aquesta plataforma ACR anirà decidint en què es concreta aquest suport.

Jordi Giménez en nom d’ACR

Al·legacions presentades al POUM

09 febrer 2010 | Cap comentari
Categories: Urbanisme

L’assemblea d’ACR del passat dissabte 6 de febrer respecte del POUM va analitzar per una banda,

la manca de transparència, la lentitud i les irregularitats de l’equip de govern  en el procés de resposta de les al.legacions presentades al POUM, ja que portem més d’un any i mig des del juliol de 2008, data en que va acabar l’exposició pública, i no s’ens han comunicat ni quines són les al.legacions que s’han presentat, ni evidentment, quines són les respostes a aquestes al.legacions. I per altra banda segons la premsa hem vist  que certs ens que han al.legat, sí que en coneixen ja la resposta del govern.

Es va també reconfirmar que ACR demanarà fermament tornar a fer l’aprovació inicial del POUM atesos els canvis que comporta la requalificació del sector de Ficosa, que suposa la creació d’un 15% més d’habitatges dels previstos inicialment, i atesos els canvis importants en la conjuntura econòmica que fan que els càlculs financers del document del 2008 hagin quedat totalment obsolets degut a la crisi i per tant no es podrien tirar endavant una important quantitat de projectes.

Es va decidir també sol.licitar de forma urgent la creació d’una Comissió Política del POUM per agilitar i pluralitzar la resolució de totes les al.legacions de tipus polític que s’hagin pogut presentar per tal d’intentar consensuar al màxim aquest Pla, que és sens dubte, el més important que té Rubí pel seu futur proper. Aquesta Comissió la composarien representants de cada Grup Municipal, i de l’equip de govern. Aquesta petició la faran els regidors d’ACR a l’Alcaldessa i es comunicarà als portaveus dels Grups Municipals aquesta setmana.

ACR també va aprovar un pla de difusió a la ciutadania de l’explicació de les 122 al.legacions que va presentar al POUM el 31 de juliol de 2008 per tal de que la gent conegui perquè ACR pensa que aquest POUM no es bo per a Rubí i permetria un creixement i una densificació de la ciutat que en general reduirà encara més la qualitat de vida.

Respecte de la constitució de la Plataforma Rubí Decideix, ACR ha decidit donar-hi suport i comunicar-les-ho. ACR valora sobretot com a molt positiva i molt saludable l’exercici de fer una consulta a la ciutadania sobre un tema encara que no sigui d’àmbit local. Creiem que és un exercici de la societat cívil que fa bon camí cap al model de la democràcia directa. A mesura que es vagin veient quines són les necessitats específiques d’aquesta plataforma ACR anirà decidint en què es concreta aquest suport.

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric