Geotag Icon Show on map

Sobre el nou model de gestió proposat per a l’Ateneu

16 febrer 2010, Afegir comentaris
Categories: Cultura, esports i oci
Etiquetes:

ACR està totalment en contra de la proposta de gestió de l’Ateneu Municipal que es dedueix de l’esborrany de Plec de Condicions per fer la selecció d’empreses que ho portaria rebut recentment de l’Ajuntament.

ACR troba sorprenent que aquest model de gestió que proposen ara PSC i ERC sigui contrari i incoherent als objectius que aquests mateixos partits van fixar en el seu propi Pla d’Actuació Municipal 2008-2011 en la secció de Cultura on es parla de donar suport a les entitats.

ACR enten que un dels objectius principals que ha de tenir aquest històric equipament municipal ha de ser el de punt de trobada de la gent de les entitats i dels ciutadans.

Amb la substitució del bar per màquines vending aquesta funció evidentment desapareix. Per tant demanem que hi hagi un bar per tal que doni vida a l’equipament.

ACR tampoc està d’acord en que la gestió d’aquest equipament s’hagi de subcontractar a una empresa externa, i proposem que es gestioni amb treballadors municipals. I també creiem que s’ha d’estudiar la conveniència d’obrir l’Ateneu durant el mes d’agost degut a la idoneitat de l’espai, cosa que aquest Plec de Condicions no cobreix.

Respecte dels nous requisits que es posaran a les entitats que vulguin reservar espais, com el de que unicament poden fer-ho aquelles entitats que estiguin en el Registres d’Entitats Ciutadanes (REC), o com el fet de la limitació que suposa per a les entitats  que només podrien reservar un espai un dia cada dos mesos, o sigui un màxim de 6 dies a l’any,

ACR troba que això no ajuda gens al teixit associatiu de la ciutat.

Amb aquest plantejament de PSC i ERC també ens carregariem els diferents tallers i cursets que des de fa anys es venen fent a l’Ateneu, com són el de guitarra, pintura, o ioga, ja que l’empresa que ho gestioni i ho dinamitzi no té perquè semblar-li bé que aquests talleristes hi treballin.

Davant d’aquesta pèssima notícia per a l’associacionisme de Rubí, i per aquesta nova demostració de manca de sensibilitat del PSC i ERC per les entitats i tots aquells ens que puguin ser socialment crítics, ACR, entre d’altres, farà una esmena a la totalitat a aquesta proposta de gestió,  i demanarà al govern que faci una consulta a les entitats sobre com pensen que s’hauria de gestionar.

Share

    Comentaris

Comments are closed.

Nom

Comentari