Precs d’ACR al Ple de febrer 2010

25 febrer 2010, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
  • Relatiu a Ipagsa: voldríem saber en quin estat es troba el trasllat de l’empresa Ipagsa a una altre zona de la nostre ciutat tal como esta previst. Voldríem saber si l’Ajuntament te constància de molèsties provocades per aquesta empresa als veïns adjacents o de la zona. Si existeixen molèsties i l’ajuntament te constància voldríem saber que esta fent l’ajuntament per a solucionar-ho?
  • Sobre el dia d’Andalusia a Rubí: voldríem saber quines són les aportacions econòmiques que fa l’Ajuntament al dia d’Andalusia? Que ens concretin les quantitats econòmiques per cada area de l’ajuntament que faci aportacions. Volem saber quin es el procediment que s’utilitza per a donar les autoritzacions de llicencia d’ocupació per a posar casetes, bars, paradetes durant el dia d’Andalusia en el Parc de Ca n’Oriol? Voldríem saber si el procés d’otorgació de llicencies garanteix la lliure concurrència, si el procés és públic.  Voldríem que se’ns facilites un llistat on apareguessin les persones o entitats que han demanat un espai per a posar casetes, paradetes i bars durant el dia d’Andalusia indicant si la petició ha estat acceptada si o no i si es que no el motiu i si eren de Rubí o no. Per finalitzar voldríem saber si les llicencies s’atorguen amb algun document, tipus normes, condicions o prec de condicions que hagin de complir les paradetes, casetes, bars, etc..?
  • Contracte de manteniment de l’illa de vianants: voldríem que ens contestessin si existeix contracte de manteniment del sistema de pilones que gestionen l’accés a l’illa de vianants? Si existeix els demanem se’ns faci entrega d’una copia del contracte. Volem saber també quin ha estat el cost de les reparacions, substitucions de les pilones durant el 2009? Demanem resposta detallada del cost de les reparacions i del cost de les substitucions i qui ha realitzat les mateixes si l’ajuntament o una empresa privada.
  • Estudi mobilitat POUM tenint en compte el Poligon Can Pujol – Ficosa: estudi mobilitat POUM tenint en compte el Poligon Can Pujol — Ficosa
  • Telecentre a la Torre Basses?: a la Torre Basses hi ha uns 15 ordinadors connectats a internet i a disposició de les persones que hi acudeixen, però a diferència del que passa en els Telecentres d’altres llocs de Rubí, els usuaris no s’han de donar d’alta, ni hi ha reserva d’hores, i els ordinadors utilitzen el sistema operatiu Linux enlloc del Windows. Per què tenim aquesta manca d’uniformitat entre els diversos serveis públics municipals d’accés gratuit a Internet?
  • Subvenció extraordinària Castanyada 2009: per què es va Aprovar l’atorgament a l’Agrupación de Personas Mayores d’una subvenció extraordinària per import de 2.000 euros per tal que l’entitat pugui fer front a la despesa que li suposa l’activitat de la castanyada 2009? quins Criteris s’apliquen per decidir si es donen subvencions extraordinàries o no? i la seva quantia?
Share

    Comentaris

Nom

Comentari