Geotag Icon Show on map

Conveni FICOSA

16 març 2010, Afegir comentaris
Categories: Urbanisme
Etiquetes:

El 05/11/09 PSC+ERC van portar a aprovació un conveni urbanístic per requalificar 20 ha de terreny, part de les quals inclouen els terrenys que ocupen les empreses de FICOSA existents encara a la nostre ciutat. ACR aleshores va votar en contra del conveni perquè aquest NO garantia els llocs de feina(com l’equip de govern defensava) a nivell urbanístic tenia mancances importants, de documents, de garanties econòmiques i de planificació urbanística. ACR va presentar 10 al·legacions però totes van ser desestimades.

Durant el mes de febrer l’equip de govern anul·là el conveni aprovat el 05/11/09 i presentà un de nou en el Ple municipal del 25/02/10. El nou incorpora millores que demanava ACR en les seves al·legacions tot i haver estat aquestes desestimades. El nou conveni elimina l’objectiu del manteniment dels llocs de treball, es milloren temes documentals i econòmics però queden sense justificar les xifres econòmiques que hi apareixen. No existeix cap informe de l’Interventor Municipal que garanteixi l’equilibri econòmic entre les obligacions, els drets i beneficis de les parts contractants garantint una proporció correcte entre els beneficis que obtindran els propietaris dels terrenys i els diners que rebrà la ciutat mitjançant càrregues urbanístiques.
Com és possible que es posi com a garantia hipotecaria una finca per valor de 4,7 milions de € i l’Ajuntament no encarregui una valoració econòmica per verificar que la finca té aquest valor? Per què la ciutat només rep 4,7 milions de € en concepte d’obres i no 10 milions? Com s’han calculat aquests 4,7 milions? Tot i demanar-ho reiteradament no hem obtingut resposta.

L’equip de govern ha estat més interessat en fer-se la foto amb els treballadors que no en fer les coses ben fetes. ACR ho té clar, aquest conveni permetrà al propietari dels terrenys obtenir uns beneficis econòmics suculents, la nostre ciutat només rebra 4,7 milions de €, no es justifiquen les xifres econòmiques que hi apareixen i no tenim cap garantia que l’empresa FICOSA es quedi a Rubí.

Per aquests motius ACR va tornar a votar en contra i tornarà a presentar al·legacions.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari