Geotag Icon Show on map

Moció d’ACR sobre la Inundabilitat de l’Escardívol al Ple de Març

22 març 2010, Afegir comentaris
Categories: Altres, Mocions i precs al Ple
Etiquetes:

Aquesta és la moció que presenta ACR al Ple Ordinari de Març,

La presentem degut a que en l’acte que va organitzar ACR al Casal Popular el 25 d’abril del 2009 no va assistir-hi el convidat de l’Agència Catalana de l’Aigua (van declinar venir el dia abans de l’acte) al.legant que no es presentava per ser un acte no institucional, i després el mes de maig ACR va presentar un prec al Ple per tal de que l’Ajuntament organitzés un acte institucional convidant a l’ACA per tal que es pronunciés respecte la inundabilitat de l’Escardívol i el POUM.

Vist que quasi un any després l’Equip de Govern novament no ens ha fet cas, ho elevem a moció. Creiem que amb temes de Protecció Civil i Seguretat Ciutadana el Govern hauria de ser absolutament transparent amb tota la informació que existeixi.

MOCIÓ d’ACR sobre

la inundabilitat de la zona de l’Escardívol

Atès que la zona de l’Escardívol segons l’Agència Catalana de l’Aigua està qualificada actualment de ZONA INUNDABLE segons la PLANIFICACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL DE LES CONQUES DEL BAIX LLOBREGAT I ANOIA de Desembre de 2005 (plànol 4D fulla 83) de la Generalitat.

Atès que l’informe Executiu RISKCAT Els Riscos Naturals a Catalunya,  de la Generalitat senyala també L’Escardívol com a zona d’ Afectació GREU per perill d’inundacions.

Atès que l’ Estudi d’Inundabilitat del POUM elaborat per l’empresa  CEDIPSA contractada per l’empresa  CCRS Arquitectes a la vegada  contractada per la Universitat Politècnica de Catalunya , amb data de Març de 2007 i el qual forma part del paquet de documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rubí (POUM) aprovat inicialment el 20 de Maig de 2008,

estableix uns límits de la zona inundable de l’àmbit de l’Escardívol molt més reduits respecte dels reflexats en el document de  l’Agència Catalana de l’Aigua abans mencionat.

L’Estudi de CEDIPSA conclou que l’aigua només entraria  uns 30 metres per la zona de l’actual rotonda de l’Escardívol, i no preveu que l’aigua pugui inundar la zona de l’altra banda de la Riera a on es troba el Vapor Nou, tal com sí que ho fa el document de la Generalitat.

Atès que els aspectes relatius a Portecció Civil i Seguretat  Ciutadana per perill d’inundació  han de ser de màxima prioritat i de màxima informació.

S’acorda:

1. Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que clarifiqui el més aviat possible:

a. quins són els límits precisos de la zona inundable de l’àmbit de l’Escardívol per un període de retorn de 100 anys i per un de 500 anys

b. les mesures a prendre en cas d’emergència per inundació atenent els usos que tenen els terrenys d’aquesta zona actualment.

c. quins edificis i equipaments es poden construir dins dels límits de la zona inundable, amb especial èmfasi pels casos de blocs de pisos, parkings soterrats, parkings de superfície, poliesportius, edificis administratius, parcs, jardins, i pistes esportives de superfície.

d. les mesures a prendre en cas d’emergència per inundació per cadascun dels casos d’edificis i equipaments possibles a construir-hi

2. comunicar cadascuna de les respostes de l’ACA sobre aquests punts als responsables de Protecció Cívil de l’Ajuntament, als Grups Muncipals i a la ciutadania.

3. Adaptar el POUM, si s’escau, a les conclusions que es derivin de les respostes que doni l’Agència Catalana de l’Aigua.

ACR,   Rubí, 22 de març de 2010

Share

    Comentaris

Nom

Comentari