Precs d’ACR al Ple de març 2010

25 març 2010, Afegir comentaris
Categories: Mocions i precs al Ple
  • Retorn de 3711€ a ACR retinguts per l’ajuntament: demanem el retorn a ACR dels 3711€ que es varen donar l’any 2006 via Ajuntament als instituts d’ensenyament secundari de Rubí, pels Campus Esportius per a tothom. Aquests diners varen quedar retinguts en una partida extra-pressupostària de l’ajuntament i no varen ser lliurats als seus destinataris com si que foren lliurats els 11289€ restants. Tot i demanar-ho reiteradament mai se’ns a donat cap resposta. Sra. Alcaldessa li preguem que doni una resposta ben justificada i ben documentada sobre aquest tema. Entenem que en 3 anys han tingut prou temps per a poder fer-ho i nosaltres hem tingut prou paciència. Els informem que si no ens donen resposta o la resposta es inadequada o insuficient procedirem a iniciar accions al respecte.
  • Illa de Vianants / Pilona situada Avda. barcelona/ Plaça Pearson: demanem saber perquè encara no s’ha reparat aquesta pilona de la illa de vianants ? i perquè no funciona el semàfor que hi ha. La manca de pilona i el no funcionament del semàfor fa que vehicles no autoritzats circulin des de la Plaça Pearson fins a la benzinera. Fa ja més d’un mes i mig que va haver-hi l’accident que va avariar la pilona. Preguem a l’equip de govern i a l’àrea responsable que prengui mesures provisionals per controlar l’accés a l’illa mentre la pilona i el semàfor no funciona pel bé de la seguretat dels ciutadans i pel bon funcionament de la gestió de l’illa.
  • Asfalt sonoreductor: demanem saber si l’asfalt que s’està utilitzant en la campanya que s’ha iniciat en els carrers de la nostre ciutat recentment és asfalt sonoreductor ? A banda de respondre la pregunta demanem que se’ns entregui la fitxa tècnica d’aquest asfalt.
  • Cost sopar  de les dones: demanem saber quin és el cost total de l’acte titulat Sopar de les Dones celebrat el passat divendres 19 de març, i quants diners es van ingressar per l’acte
  • Pisos de lloguer desocupats gestionats per PROURSA: demanem saber quants pisos de lloguer gestiona PROURSA a data 1 de març 2010 i quants d’aquests estan desocupats ? Demanem se’ns doni resposta d’aquestes preguntes en la propera area de Govern.
  • “Projecte de Centralitat”Rubí+D: demanem que ens informeu i ens ensenyeu els documents existents sobre el “Projecte de Centralitat” de l’I+D mencionat durant el passat consell d’administració de PROURSA i que té que veure amb les propostes urbanístiques a desenvolupar en aquesta zona. Demanem se’ns doni resposta d’aquestes preguntes en la propera area de Govern.
  • Treballador nou  a PROURSA: demanem saber per què s’incorpora un nou treballador a la plantilla de PROURSA. què justifica aquest increment de plantilla? Quines activitats farà que fins ara no es feien? I quina és la plantilla actual de PROURSA i les seves tasques. Demanem se’ns doni resposta d’aquestes preguntes en la propera area de Govern.
Share

    Comentaris

Nom

Comentari