Geotag Icon Show on map

La placa de Miquel Martí i Pol, un exemple de mala gestió

12 abril 2010, Afegir comentaris
Categories: Notes de premsa, Urbanisme
Etiquetes:

En resposta a les declaracions del Sr. Josep Anton Serra, Regidor de seguretat i mobilitat (PSC) realitzades en el Rubí Noticies del 26 de març. En un primer moment, pot sobtar que en els temps en que vivim i el que està passant, la col·locació d’una placa de carrer, llargament reclamada pels veïns, pugui provocar tanta indignació en l’equip de govern de la nostra ciutat. Però si es coneixen els antecedents i es llegeixen les declaracions del regidor Serra arribem a la conclusió que una placa identificativa d’una plaça, en aquest cas la de la plaça Miquel Martí i Pol ha provocat que es detectessin deficiències en els mecanismes i procediments existents en la col·locació de plaques identificatives en els carrers i places de la nostre ciutat. El que va ser una petició d’uns veïns via instància durant el mes de febrer de 2009, es va convertir en preguntes que va fer Alternativa Ciutadana de Rubí en les Comissions Informatives d’Ecologia Urbana i Seguretat dels mesos d’abril, maig i juny de 2009, aquestes preguntes es van convertir en una queixa en el passat ple ordinari del mes de gener de 2010, aquesta queixa es va convertir en una moció política en el ple de febrer, i a mitjans de març ACR va col·locar una placa identificativa en la Plaça, acció que va provocar la reacció del Regidor Serra. ACR va presentar una moció perquè les respostes que varem rebre sobre aquest tema des de l’àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat varen ser les següents; “el tema de les plaques identificatives és un tema complexe i car”, “ hi ha carrers de la nostre ciutat que fa 20 anys que hi són i encara no tenen placa”, “ les plaques són molt cares, valen una pasta perquè són plaques de marbre, polides i rebaixades”, “ estem procedint a substituir plaques existents de models antics per altres de noves”. Cal remarcar que la manca de plaques identificatives en alguns carrers i places de la nostre ciutat provoca problemes quotidians als veïns i veïnes que hi viuen i en canvi des de l’Ajuntament de Rubí la col·locació de plaques es defineix com “car i complexe”. Per aquest motiu la nostre moció demanava:

“Instar a l’Ajuntament de Rubí per a que revisi els mecanismes i procediments en vigor amb la finalitat que quan l’Ajuntament faci la recepció d’una nova zona urbanitzada ( carrers, places, …) existeixin les corresponents plaques identificatives i s’incloguin aquests carrers i places en els mapes, cercadors, gps,…”
ACR pensa que un Ajuntament ha de garantir que quan recepcioni una zona nova amb els seus carrers i places aquests tinguin plaques identificatives i aquests apareguin en els mapes, cercadors, gps. Per què aquesta plaça i altres carrers de la ciutat no en tenen?

“Instar a l’Ajuntament de Rubí per a que revisi la gestió de compra de les plaques identificatives ( tipus, material, proveïdors) amb la finalitat de reduir el cost i el lot mínim de compra.”
Des d’ACR no entenem perquè l’ajuntament s’esta gastant una “pasta” en les plaques identificatives. Quants models de plaques identificatives tenim a la nostre ciutat actualment?

“Demanar a l’Ajuntament de Rubí que elabori el llistat de carrers i places de la nostre ciutat que no disposen actualment de plaques identificatives, indicant el temps que fa que no tenen placa.”

“Demanar a l’Ajuntament de Rubí que elabori el llistat de carrers i places de la nostre ciutat que no estan inclosos actualment en mapes, cercadors, gps, indicant el temps que fa que no estan inclosos.”
La responsabilitat d’un Ajuntament és tenir ben identificades les places i carrers de la nostre ciutat i pel que sembla ara mateix aquest tema no el tenen controlat.

“Demanar a l’Ajuntament que revisi els criteris que s’estan utilitzant alhora de decidir els carrers i places als quals se’ls col·locarà la placa identificativa, prioritzant la col·locació de plaques dels carrers i places que no en tenen.”
ACR denuncia que a l’Ajuntament li esta fallant el criteri, la seva prioritat hauria de ser colocar les plaques en aquells carrers i places de la nostre ciutat que no tinguin placa de cap tipus. Com es que s’estan gastant la pasta en substituir plaques existents i no les estan posan allà on no existeixen.

En resposta a les declaracions del Sr. Josep Anton Serra, Regidor de seguretat i mobilitat ( PSC)
realitzades en el Rubí Noticies del 26 de març. En un primer moment, pot sobtar que en els temps
en que vivim i el que està passant, la col·locació d’una placa de carrer, llargament reclamada pels
veïns, pugui provocar tanta indignació en l’equip de govern de la nostra ciutat. Però si es coneixen
els antecedents i es llegeixen les declaracions del regidor Serra arribem a la conclusió que una placa
identificativa d’una plaça, en aquest cas la de la plaça Miquel Martí i Pol ha provocat que es
detectessin deficiències en els mecanismes i procediments existents en la col·locació de plaques
identificatives en els carrers i places de la nostre ciutat. El que va ser una petició d’uns veïns via
instància durant el mes de febrer de 2009, es va convertir en preguntes que va fer Alternativa
Ciutadana de Rubí en les Comissions Informatives d’Ecologia Urbana i Seguretat dels mesos d’abril,
maig i juny de 2009, aquestes preguntes es van convertir en una queixa en el passat ple ordinari del
mes de gener de 2010, aquesta queixa es va convertir en una moció política en el ple de febrer, i a
mitjans de març ACR va col·locar una placa identificativa en la Plaça, acció que va provocar la
reacció del Regidor Serra. ACR va presentar una moció perquè les respostes que varem rebre sobre
aquest tema des de l’àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat varen ser les següents; “el tema de les
plaques identificatives és un tema complexe i car”, “ hi ha carrers de la nostre ciutat que fa 20 anys
que hi són i encara no tenen placa”, “ les plaques són molt cares, valen una pasta perquè són
plaques de marbre, polides i rebaixades”, “ estem procedint a substituir plaques existents de models
antics per altres de noves”.
Cal remarcar que la manca de plaques identificatives en alguns carrers i places de la nostre ciutat
provoca problemes quotidians als veïns i veïnes que hi viuen i en canvi des de l’Ajuntament de Rubí
la col·locació de plaques es defineix com “car i complexe”. Per aquest motiu la nostre moció
demanava:

“ Instar a l’Ajuntament de Rubí per a que revisi els mecanismes i procediments en vigor
amb la finalitat que quan l’Ajuntament faci la recepció d’una nova zona urbanitzada ( carrers,
places, …) existeixin les corresponents plaques identificatives i s’incloguin aquests carrers i
places en els mapes, cercadors, gps,…”
ACR pensa que un Ajuntament ha de garantir que quan recepcioni una zona nova amb els
seus carrers i places aquests tinguin plaques identificatives i aquests apareguin en els mapes,
cercadors, gps. Per què aquesta plaça i altres carrers de la ciutat no en tenen?

“Instar a l’Ajuntament de Rubí per a que revisi la gestió de compra de les plaques
identificatives ( tipus, material, proveïdors) amb la finalitat de reduir el cost i el lot mínim de
compra.”
Des d’ACR no entenem perquè l’ajuntament s’esta gastant una “pasta” en les plaques
identificatives. Quants models de plaques identificatives tenim a la nostre ciutat actualment?

“Demanar a l’Ajuntament de Rubí que elabori el llistat de carrers i places de la nostre
ciutat que no disposen actualment de plaques identificatives, indicant el temps que fa que
no tenen placa.”

“Demanar a l’Ajuntament de Rubí que elabori el llistat de carrers i places de la nostre
ciutat que no estan inclosos actualment en mapes, cercadors, gps, indicant el temps que fa
que no estan inclosos.”
La responsabilitat d’un Ajuntament és tenir ben identificades les places i carrers de la nostre
ciutat i pel que sembla ara mateix aquest tema no el tenen controlat.

“Demanar a l’Ajuntament que revisi els criteris que s’estan utilitzant alhora de decidir els
carrers i places als quals se’ls col·locarà la placa identificativa, prioritzant la col·locació de
plaques dels carrers i places que no en tenen.”
ACR denuncia que a l’Ajuntament li esta fallant el criteri, la seva prioritat hauria de ser
colocar les plaques en aquells carrers i places de la nostre ciutat que no tinguin placa de cap
tipus. Com es que s’estan gastant la pasta en substituir plaques existents i no les estan posan
allà on no existeixen.
Share

    Comentaris

Nom

Comentari