Al·legacions a l’ Ordenança de bon veïnatge i ús de l’espai públic

20 abril 2010, 1 comentari
Categories: Civisme, Destacat, Notes de premsa

Nota d’ ACR 19 d’ abril de 2010

El Grup Municipal d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), en el que entén que és una defensa del bon veïnatge , l’ús de l’espai públic i dels interessos dels veïns i de les veïnes de Rubí, ha presentat les dues al.legacions a aquesta Ordenança Municipal aprovada inicialment en el Ple del 25 de Març de 2010, per tal que siguin considerades per l’equip de Govern.

L’al.legació més important és la segona que fa referència a la col.locació de pancartes i rètols de les entitats i associacions en l’espai públic.

ACR creu que mentres, com ara passa, a Rubí hi hagi menys de 10 punts dels anomenats “espais d’expressió ciutadana” (cartelleres cilíndriques o “pirulins”) en tot el muncipi, i mentres no es trobi una fórmula per evitar de forma eficaç que empreses i establiments amb ànim de lucre (sovint sales de festa, discoteques, etc) hi posin els seus cartells; no és just ni raonable que aquesta ordenança pugui sancionar a les entitats (fins un màxim de multa de 1.500 €) que pengin cartells i rètols de les seves activitats en llocs diferents.

ACR està d’acord en que a Rubí ha de quedar ordenat i regulat a on les entitats i associacions poden penjar les seves pancartes i cartells, i per tant està d’acord amb l’esperit de l’ordenança. Però abans d’exigir aquests aspectes, s’ha de dotar la ciutat dels elements necessaris. I en aquests moments considerem que els que hi ha no són suficients. Estimem que pel tamany i característiques del nostre muncipi i pels 32 km2 que té convidrien com a mínim 30 “espais d’expressió ciutadana”, que no tenen perquè ser del tipus cartelleres cilíndriques.

Per aquest motiu ACR en el proper Ple ordinari del mes d’abril presentarà una moció demanant que a Rubí s’instal.lin més espais per penjar-hi cartells de les entitats i es posi en marxa algun mecanisme eficaç per evitar que les empreses privades utilitzin aquests espais destinats a les entitats. Aquesta és una mesura important per tenir cura i promoure el teixit associatiu de Rubí.

Al.legacións

Al.legació 1:

Afegir en el TÍTOL PRIMER – BON VEINATGE. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS, en la secció Deures dels ciutadans i les ciutadanes en relació a la ciutat i l’ús adient de l’espai públic, un article per poder sancionar aquells veïns que no aboquin les escombraries en els contenidors correctes i/o deixin escombraries i obejctes per llençar a la via pública excepte pels casos en que els contenidors o papereres puguin estar plenes, i pels casos en que s’hagi així autoritzat (per exemple pel servei de recollida de trastos del telèfon verd).

Per aquesta infracció la qualificació que proposem és la de Lleu o Greu depenent de la quantitat d’escombraries i objectes que s’hagin deixat a la via pública i com aquests hagin pogut embrutar-la i degradar el paissatge urbà.

Entenem que en molts casos no serà fàcil atrapar els infractors d’aquest tipus d’accions, però al donar-se a conèixer que això es contempla en el Pla de Comunicació que acompanyarà l’Ordenança, doncs això pot reduir els casos.

Al.legació 2:

En l’article 12.4 b) del TÍTOL SEGON : SOBRE L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC, en la secció Contaminació visual de l’entorn urbà que prohibeix “Col·locar pancartes, rètols, adhesius, enganxines, papers enganxats o qualsevol altre forma de publicitat, en espais públics, excepte en els llocs especialment habilitats per l’autoritat municipal”

Demanem que mentres en tota la ciutat no s’hagin habilitat com a mínim 30 espais d’expressió ciutadana, que en cas d’infracció de l’article 12.4 b) només es faci un advertiment als infractors indicant-los que el lloc adequat han de ser el “espais d’expressió ciutadana” i per tant que no es consideri una infracció de tipus Lleu o Greu tal com ara està previst, i per tant que no es posi multa.

Jordi Giménez en nom d’ACR

Share

    Comentaris

1 comentari, Afegir comentari
  1. […] This post was mentioned on Twitter by Alternativa Rubí. Alternativa Rubí said: Al·legacions a l’ Ordenança de bon veïnatge i ús de l’espai públic http://bit.ly/9wZ9xE […]

Nom

Comentari