Geotag Icon Show on map

Nota d’ACR: Situació del trasllat d’IPAGSA

A Alternativa Ciutadana de Rubí li preocupa que l’empresa IPAGSA encara continuï en el centre urbà, i tem que el fet de no haver-se traslladat pot tenir conseqüències negatives per a la nostre ciutat.

Fa 20 anys que s’esta parlant de traslladar IPAGSA fora del nucli urbà però els diferents governs locals que han existit, 23 anys de govern d’ ICV i 7 anys del PSC no han donat solució aquest tema.
Modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació (PGO) en el sector E ( St. Genís), la modificació puntual del PGO de Cova Solera-Oest i la signatura de diversos convenis encara no ho han aconseguit.
Dues dècades sense haver donat solució al trasllat d’IPAGSA han provocat, dues denuncies judicials dels veïns contra IPAGSA i un augment de la pressió urbanística sobre l’activitat empresarial de l’empresa:
  • 1ª denuncia: Per molesties als veïns; sorolls, olors, mobilitat de camions. Aquest procésjudicial es troba actualment a l’audiència provincial de Barcelona.
  • 2ª denuncia: Impugnació contra la llicencia ambiental atorgada. Aquest procés es troba en 1ªinstància en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
  • Un Institut, l’IES la Serreta estigui afectat per l’activitat de l’empresa, olors, mobilitat decamions, sorolls.
Dues dècades sense haver donat solució al trasllat d’IPAGSA, les denuncies judicials en curs, l’augment de la pressió urbanística sobre l’activitat empresarial de l’empresa i la manca d’encert dels governs locals en facilitar una nova ubicació a IPAGSA podrien provocar i/o afectar:
  • Provocar que IPAGSA interposes una demanda de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament per no haver estat aquest capaç de facilitar una nova ubicació a l’empresa en 20 anys tot i existir convenis signats.
  • Afectar a la continuïtat de l’activitat empresarial d’IPAGSA a la nostre ciutat donat que en aquests 20 anys IPAGSA ha obert 2 noves empreses a l’estranger.
ACR denuncia que a l’equip de govern de la nostre ciutat li manca capacitat negociadora i capacitat de gestió per afrontar temes importants per a la nostre ciutat. El cas d’IPAGSA, la mala gestió demostrada en el cas FICOSA, l’exemple de com ha enfocat el POUM…
ACR demana a l’equip de govern pel bé de la nostre ciutat que solucioni aquest tema abans de finalitzar aquest mandat.
No ens podem permetre el “luxe”que per la manca d’encert del nostre equip de govern la nostre ciutat i la gent que hi viu i hi treballa en surti perjudicada.

ACR
Share

    Comentaris

Nom

Comentari