Geotag Icon Show on map

Nota d’ACR: última proposta POUM i Plaça Dr.Guardiet

Nota ACR  10 de maig de 2010

Sobre l’última proposta de POUM

Aquest dilluns els Grups Municipals hem rebut i s’ens ha presentat per part de l’Equip de Govern un nou paquet de documents sobre el POUM.

Aquesta nova documentació del POUM és la que segons el Govern inclou principalment els canvis deguts a les al.legacions acceptades i els canvis deguts al sector de Can Pujol (Ficosa).

ACR encara no ha analitzat en profunditat aquest nou redactat del POUM, però el que ja ha qüestionat és el fet de que amb aquesta  documentació el Govern PSC-ERC es plantegi anar directament a fer l’aprovació provisional (última que pot fer un ajuntament i respecte de la qual no es poden presentar novament al.legacions) i no vulgui repetir l’aprovació inicial.

Vistos els importants canvis que hi ha entre la documentació aprovada inicialment en el ple del 20 de maig del 2008, i la documentació que ara es presenta, importants per la inclusió dels 1300 habitatges al sector de Can Pujol, sector de 20 ha que s’ha requalificat d’ industrial a residencial, per les variacions en l’edificabilitat de moltes de les zones, pels nombrosos canvis en l’àgenda econòmica, etc; ACR considera que s’hauria de tornar a fer l’aprovació inicial, ja que entre d’altres es podria donar la situació d’indefensió dels ciutadans ja que haurien revisat i al.legat respecte d’un projecte que ara és diferent.

Per aquest motiu ACR ha demanat un informe jurídic al Secretari de l’Ajuntament que justifiqui  la legalitat de fer-ho així. I per altra banda ho contrastarà amb l’assessorament d’un advocat expert en urbanisme.

Sobre les obres a la Plaça Guardiet

ACR considera que és molt desencertat per part del Govern Municipal inciar les obres de la Plaça Guardiet el 3 de juny, tal com s’ha publicat en alguns mitjans.

Per aquest motiu, tot i que ACR no està d’acord en aquest projecte de modificació de la Plaça Guardiet, en el Ple d’abril vam fer un prec al Govern, encara no respost, per tal que el començament de les obres s’ajorni fins acabar la Festa Major i el festival Rubifolk. O sigui unes cinc setmanes.

Creiem que aquestes obres crearan molesties i interferiran negativament el centre de Rubí, espai molt freqüentat durant la Festa Major, i per altra banda les obres de la zona del Castell no estaran acabades, i serà precipitat començar-les a utilitzar sense haver provat l’espai abans.

ACR creu que fets com aquest demostren la prioritat electoralista que van prenen cada dia més les decisions del Govern.


Jordi Giménez en nom d’ACR

Share

    Comentaris

Nom

Comentari