Manifest de la manifestació contra el POUM (10 juny)

A continuació el manifest que es va llegir durant la manifestació en contra del POUM:

El govern municipal, amb el suport de CiU i PP, vol aprovar d’aquí a pocs dies el Pla d’Ordenació Urbanístics Municipal, el conegut POUM. Després de 24 anys amb un Pla General que va ordenar Rubí però que va quedar desfasat fa molts anys, s’aprova la figura urbanística que definirà el model de la nostra ciutat per als propers 20 anys.

L’any 1997, gran part de la ciutadania de Rubí es va oposar a una proposta de planejament basada en un gran creixement residencial a la zona de Can Ramoneda. Aquella mobilització ciutadana va arrossegar la majoria dels partits polítics a replantejar-se aquella proposta de milers d’habitatges a un veritable pulmó de Rubí.

13 anys després, aquesta lògica del creixement torna a mobilitzar-nos per intentar evitar l’aprovació d’aquest POUM. Malgrat els canvis polítics i de govern a la ciutat, l’aposta pel creixement sembla l’única via possible per a un Rubí que segueix mancat de zones verdes, de serveis, d’equipaments i d’equilibri entre els seus barris i polígons industrials.

Sobre la base d’una ciutat que té 74 mil habitants, amb barris molt densos, amb una estructura de carrers complexa, el nou POUM preveu que es construeixin 11 mil nous habitatges, el que ens portaria a gairebé 100 mil habitants cap al 2025. Creiem que Rubí no està preparat per créixer així: primer cal equipar la ciutat, i després caldrà debatre si podem créixer més o no.

I precisament debat és el que ha faltat en la preparació del POUM: cal la complicitat i la participació del teixit social de la ciutat; no és suficient que els grups polítics, que teòricament representen la ciutadania, es posin d’acord. I sobretot no estem d’acord amb un POUM dissenyat per tecnòcrates a sou de l’Ajuntament que ni tan sols viuen a la ciutat. Volem un pla urbanístic que respongui a les demandes, les opinions i les diverses sensibilitats de la ciutadania, de la gent del carrer.

No volem un POUM que torna a proposar reconvertir una part molt important de les terres agrícoles de Can Ramoneda amb l’excusa que així es protegiran. Són gairebé 30 hectàrees que es converteixen en urbanitzables: per a centres universitaris, diuen, però no defineixen la zona per equipaments. ¿Si l’obsessió per la universitat no es compleix, què impedirà canviar l’ús per fer-hi habitatges? ¿Per què l’Ajuntament ha de comprar per més de 20 milions d’euros zones per garantir que es mantenen com espais lliures o naturals?

Tampoc no volem que el canvi de sòl industrial a sòl residencial, com en el sector de Can Pujol, que ha endarrerit l’aprovació del POUM gairebé dos anys, permeti els beneficis especulatius d’un grup empresarial que durant 30 anys no ha volgut fer el pla parcial industrial que li tocava malgrat construir com va voler les seves fàbriques. Calia canviar l’ús de la zona, hi estem d’acord, però garantir realment els llocs de treball i unes compensacions justes per a la ciutat.

I no volem un POUM que hipoteca per sempre l’últim gran espai lliure en el centre de la ciutat: L’Escardívol. Un espai estratègic, històric i social de Rubí, qualificat com a zona verda i d’equipaments, i que fa anys té un paper multifuncional per a la ciutat: aparcament, Festa Major, RubíFira… El POUM preveu per a l’Escardívol, tot i que vulguin amagar el dibuix concret dels edificis, 187 pisos, un poliesportiu i la joia de la corona: un nou Ajuntament de 8 plantes o nivells. Rubí necessita un ajuntament amb nivell, no amb tants nivells, com si fos la torre d’un castell municipal que domini la ciutat.

Pensem que urbanitzar l’Escardívol és un error que no ens podem permetre. Necessitem que es mantingui i millori com a espai obert, com a zona de gran actes festius i populars, que pugui fins i tot recuperar els usos esportius i de zona verda que va tenir fins els passats anys 90. Volem un veritable parc urbà, polivalent i públic.

Ens oposem als habitatges previstos a l’Escardívol per la densificació, però també per respecte a la memòria històrica. No es pot oblidar el que va passar el 1962, quan centenars de rubinencs, dels de tota la vida i nouvinguts d’aquells temps, van perdre la vida, les cases, les fàbriques. Creiem, sincerament, que s’ha de recordar el que va passar i que cal evitar la més mínima possibilitat que torni a passar. Sabem que les condicions han canviat, però el principi de prudència s’ha d’aplicar sempre. Si ara tenim encara aquest espai al centre de Rubí és perquè el 25 de setembre de 1962 l’aigua va recuperar cruelment la seva llera. Ningú pot garantir amb estudis i prediccions que l’Escardívol no pugui tornar a inundar-se, i per això proposem potenciar-lo com a  espai públic lliure, de trobada, obert a tothom en tota la seva extensió i no en una tercera part del que ara ocupa.

L’Escardívol és una clara mostra, potser de les més punyents, del planejament urbanístic que prima obtenir diners, plusvàlues en diuen, amb terrenys municipals. Un POUM desmesurat, insostenible i expansiu que el govern del Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana, amb el suport de Convergència i Unió i el Partit Popular, volen aprovar el dilluns que ve.

No volen debatre-ho més, ni amb els grups polítics crítics ni, sobretot, amb les entitats i la ciutadania en general. Per tot això, diem NO a aquest POUM i no a l’especulació amb l’Escardívol. Diem NO a una proposta urbanística inviable econòmicament, calculada en 160 milions de euros, amb 93 milions per part dels recursos municipals, és a dir, de tota la ciutadania de Rubí.

Si volem evitar els errors urbanístics que es derivarien d’aquest Pla d’Ordenació, i que no es veuran fins d’aquí uns anys, ara és el moment de dir NO i exigir als nostres representants municipals que reflexionin i reconsiderin les seves posicions, pel bé de tothom i de Rubí. Per això us convoquem a una concentració davant de l’Ajuntament el pròxim dilluns, 14 de juny, a partir de les 5 de la tarda, perquè ens hi juguem molt al Saló de Plens consistorial. No deixem que decideixin per nosaltres i amb el nostre assentiment.

UN ALTRE POUM ÉS POSSIBLE!!!

Share

    Comentaris

Nom

Comentari