Geotag Icon Show on map

Valoració positiva de l’enquesta a les entitats

El dimarts 22 de juny ACR va presentar els resultats de l’enquesta que durant un any ha estat realitzant a entitats, AAVV i AMPAs de Rubí.

La valoració que van fer les entitats assistents, 12, va ser positiva i de fet, entre elles es van posar d’acord per signar un manifest per demanar coses que consideren importants i comunes entre totes elles: llistat actualitzat de les entitats per part de l’Ajuntament, que facilitaria la comunicació entre entitats i entre ciutadans i entitats, un Pla d’Equipaments de la ciutat, tan culturals com esportius, i la creació d’un Hotel d’Entitats als antics cinemes de Rubí.

Foto de Ràdio Rubí

Recordem que els objectius de l’enquesta eren:

  1. Conèixer millor les entitats
  2. Saber-ne les necessitats, mancances i situació actual
  3. Saber la seva opinió sobre quin hauria de ser l’ús dels els antics cinemes de Rubí

La metodologia, resultats i conclusions de l’estudi, així com l’enquesta, es troben en el document Resultats enquesta entitats 2009-2010 - ACR (629 downloads)

També podeu trobar un gràfic de les subvencions del 2009: Pressupostos entitats 2009 (460 downloads)

En resum, un total de 24 entitats, 2 AAVV i totes les AMPAs (amb una resposta comuna) van participar.  Alternativa Ciutadana és conscient que els resultats i conclusions de l’enquesta es basen en un baix nombre de participants (N=27), de manera que els resultats podrien variar considerablement si totes les entitats i AAVV contestessin l’enquesta. Però donades les circumstàncies (llista de contactes caducada i la falta de personal i temps per part dels integrants d’ACR), considera que és un estudi pilot suficientment vàlid per avaluar la situació de les entitats i associacions rubinenques. Si més no, ha permès conèixer-ne algunes d’elles i detectar possibles mancances i/o problemes. Finalment, esperem que a partir d’aquest estudi es revifi el debat entre, dintre i fora de les entitats sobre la situació del teixit associatiu a Rubí i es trobin ben aviat solucions als certs problemes presentats en l’estudi (recordem els problemes del Guspira o de l’Associació dels Dismuïts Psíquics, entre d’altres).

Després de tota la feina i vistes les respostes de les entitats, ACR conclou que:

1. Troba lamentable que sigui tan difícil poder contactar fàcilment les entitats per una manca d’actualització de la llista, i demana a l’Ajuntament que la revisi, actualitzi i la posi a disposició de les entitats i ciutadans (les pàgines web de l’Ajuntament i www.entitatsrubi.cat tenen dades caducades).

2. Considera que seria bo que l’Ajuntament millorés la comunicació amb les entitats, per saber-ne les necessitats i poder arribar a solucions bones per a totes elles.

3. Creu que caldria revisar els criteris per a concedir subvencions, per tal de ser equitatius a l’hora de repartir els diners pressupostats. Per exemple, un criteri podria ser en funció del nombre d’activitats, ja que la correlació entre nombre d’activitats i diners rebuts no era gaire alta. Tot i així hi ha molts factors que cal tenir en compte per determinar els criteris amb cura.

4. Ara, amb la crisi, l’Ajuntament ha fet retallades de subvencions. Sabem que es va fer una reunió amb algunes entitats per explicar la situació, però sembla que només amb aquelles que havien demanat subvenció. Tot i que felicitem el gest de reunir les entitats afectades per informar-les, pensem que s’hauria d’haver convidat a totes les entitats i ciutadania i, és més, haver-ho publicat a la premsa.

5. Aposta també per la millora del teixit associatiu, facilitant a les entitats un local en condicions on poguessin interactuar entre elles i compartir les activitats.

5.1 És de destacar que certes entitats denuncien el fet de que hi ha locals Municipals funcionant a mitges, quan podrien ser compartits per diverses entitats. Cal fer una relació exhaustiva dels locals Municipals i aprofitar-ne el seu ús al 100%.

5.2  A més, si les entitats s’agrupessin en un sol local, per exemple un hotel d’entitats, l’Ajuntament s’estalviaria molts diners en lloguers,  i personal de vigilància en alguns casos. També, totes les entitats podrien gaudir d’espais polivalents que sovint fan falta (auditori, sala de projeccions, etc). Això podria tenir lloc fàcilment en els antics cinemes de Rubí, tal i com moltes entitats han proposat.

5.3  Demana que s’iniciïn ja les obres de l’Ateneu per tal de que les  entitats que hi eren, i d’altres que hi tinguin interès, en puguin gaudir el més aviat possible. I que un cop l’espai estigui disponible es gestioni de manera que les entitats puguin fer servir les instal·lacions de forma fàcil i lliure. Així com facilitar l’ús per part de persones no vinculades a cap entitat.

Això va lligat amb la concessió de la gestió que proposa l’Ajuntament a l’Ateneu i que ACR, i altres partits de la oposició, han demanat de canviar, ja que consideren que la gestió proposada limita l’ús de l’espai. A més, la concessió seria a una empresa externa, però pensem que amb personal municipal n’hi hauria més que suficient, i estalviaria molt diners a la ciutat. Finalment, considerem que l’Ateneu hauria de tenir un bar per tal de que aquest lloc, punt clau de trobada de ciutadans i entitats (o així hauria de ser), tingui la vida que es mereix.

Alternativa Ciutadana agraeix la participació a les 24 entitats, les dues AAVV i a les AMPAs, i anima a la resta d’entitats a participar de l’enquesta i de futures activitats entre entitats. També volem agrair a l’Espai Obert la concessió d’un espai per a la presentació.

ACR

Share

    Comentaris

Nom

Comentari