Propostes d’ACR al Pla d’Acompanyament a la Crisi pel 2010-2011

ACR ha presentat al Govern un llistat de 80 mesures i accions que  creiem que cal afegir al Pla d’Acompanyament  a la Crisi que  l’equip de Govern ens ha comunicat que està portant a terme.

El Pla d’Acompanyament a la Crisi és el conjunt d’accions que l’Ajuntament aplica en aquests moments de dificultat, tenint en compte les competències que té. Aquestes mesures presentades es debatran en una Comissió Informativa Extraordinària a finals de setembre, i després es portaran a aprovació a un Ple que podria ser extraordinari.

Des d’ACR creiem que és urgent empendre el màxim nombre d’accions per paliar la crisi, i així poder sortir-nos-en el més aviat possible, i alhora creiem que aquesta època de crisi ha de servir per reestructurar, reformular, reformar i repensar totes les activitats que porta a terme l’Ajuntament per tal d’optimitzar l’estructura i el funcionament i així mirar de ser una organització més eficient sense deixar de cobrir les prioritats per a la ciutadania i la ciutat.

Un dels vectors principals en aquesta linia és la de tirar endavant un bon pla d’austeritat que serveixi per ara i pel futur, i per tant en general creiem convenient engegar un procés en cada àrea de l’Ajuntament per establir unes prioritats clares i una classificació de les tasques i activitats en:

  1. quines són imprescindibles i d’obligat compliment
  2. quines no són d’obligat compliment però en crisi convenen ja que benficien els ciutadans
  3. quines són prescindibles i poden esperar a que sortim de la crisi

Algunes de les propostes que hem plantejat suposen en alguns casos poc estalvi o canvi, però en tot cas són un gest coherent al moment, i reforcen la dinàmica d’austeritat i de priorització que cal dur a terme en aquests temps.

També cal tenir en compte que algunes propostes són d’aplicació immediata i d’altres són a mig i llarg termini.

ACR prega al Govern que sigui el més transparent possible en totes les decisions relatives al Pla d’Acompanyament a la Crisi per tal de que tots els Grups Muncipals hi podem aportar el màxim i sigui el millor per a la ciutat.

Les principals propostes concretes d’ACR:

Aquí us llistem les propostes més importants de les 80 presentades:

Organitzatives i de personal

Imatge, protocol i comunicació:

Cohesió Social:

Altres mesures:

ACR, 14 de setembre de 2010

Share

    Comentaris

Nom

Comentari