Geotag Icon Show on map

Foto denúncia: Voreres carrer Sant Gaietà

23 setembre 2010, Afegir comentaris
Categories: Foto denúncia

Vista del carrer Sant Gaieta de baixada, l’amplada de la vorera pels vianants oscil·la entre els 50 i 60 cm lliures. La calçada te quasi 3.8 mts d’ample. Lo lògic si s’amplien les voreres es deixar-les com a mínim de 1mt per banda, de baixa alçada, amb vorada continua sense guals que puguin reduir l’amplada de la vorera i una calçada de 3 mts d’ample.

Vista del carrer Sant Gaieta de baixada, l’amplada de la vorera pels vianants oscil·la entreels 50 i 60 cm lliures. La calçada te quasi 3.8 mts d’ample. Lo lògic si s’amplien les vorereses deixar-les com a mínim de 1mt per banda, de baixa alçada, amb vorada continua senseguals que puguin reduir l’amplada de la vorera i una calçada de 3 mts d’ample.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari