S’aprova per unanimitat una moció d’ACR per a reduir els residus generats en els comerços de Rubí

ACR va presentar a la resta de partits una moció amb l’objectiu de reduir els residus que es generen en els comerços, sobretot d’alimentació, a Rubí. Recordem que reduir és el primer que cal fer per tal de no tenir tants residus, molts dels quals no s’acaben ni reciclant ni reutilitzant. A continuació la moció.

Moció per a la reducció de residus en els comerços de Rubí

En els últims anys les botigues de Rubí que es dediquen a l’alimentació han anat

incorporant com a part dels seus serveis safates de plàstic, d’alumini i de “porexpan” (poliestirè expandit). A més, l’ús de film de plàstic per embolicar els aliments col·locats en aquestes safates també s’ha intensificat. El resultat és un increment considerable de residus que, sovint, no es poden ni reutilitzar ni reciclar, ja que totes aquestes safates i embolcalls haurien d’estar ben nets per poder reciclar-los, o bé els ciutadans no se’n preocupen de fer-ho.

Atès que si no es redueixen els residus la necessitat de crear abocadors sembla ser la única sortida actualment.Atès que a Rubí l’ús safates de plàstic, d’alumini i de “porexpan” en les botigues que es dediquen a l’alimentació ha augmentat considerablement en els últims anys.

Atès que aquests residus són altament perjudicials pel mediambient.

Atès que el reciclatge i la reutilització d’aquests residus és molt baixa dins la població.

Atès que la prevenció en la creació de residus és més saludable per al mediambient que no pas la reutilització o el reciclatge.

Atesa la transposició a Espanya en forma de llei (que s’ha d’aprovar abans del 10 de desembre d’enguany) de la Directiva Europea de Residus, que estableix que totes les administracions amb competències en el tema, han de fer un Pla de Prevenció de Residus a tots els nivells i àmbits.

Atès que l’Ajuntament de Rubí va crear el Consell de Comerç de Rubí, que, entre d’altres, té l’objectiu de “Configurar un marc d’anàlisi i debat de la realitat comercial de Rubí , per tal de col·laborar en la recerca de les solucions més adients per al sector”.

S’acorda que: en el marc del Consell de Comerç de Rubí, es constitueixi un grup de treball que elabori faci un Pla per a la Reducció de Residus al Comerç de Rubí.

Rubí, 26 de setembre del 2010

Share

    Comentaris

Nom

Comentari