Manca de respecte al procés Anticrisi i endeutament sistemàtic de l’Ajuntament

05 octubre 2010, Afegir comentaris
Categories: Economia i Hisenda local, Notes de premsa
Etiquetes:

Davant l’aprovació per part del Govern PSC-ERC d’un paquet de projectes d’inversió pel 2011 que suposen per l’Ajuntament haver de demanar un nou crèdit als bancs de 4,3 milions d’euros.

ACR denuncia la manca de respecte al procés i a l’esperit del Ple Anticrisi que es va acordar fer de forma extraordinària el proper 26 d’octubre per tal de mirar de consensuar amb l’Oposició mesures, de tot tipus, per paliar els efectes de la crisi a Rubí.

L’aprovació unilateral per part del Govern en aquest Ple ordinari de setembre de la llista de projectes d’inversió pel 2011 limita i redueix significativament l’objectiu acordat pel procés entre Govern i Oposició per debatre i aprovar unes mesures antcrisi pel 2011 el més adequades possible, amb l’aportació diversa de tots els Grups Municipals. El Govern hauria d’haver esperat i presentat aquests projectes en el debat de la Comissió preparatòria del Ple Anticrisi que es farà aquest mes.Per altra banda ACR enten que s’hagi d’assegurar la continuitat d’aquells projectes que són de periodicitat plurianual, per no interrompre’ls, i per tant s’hagi de preveure finançament pel 2011, demanant crèdit per ells, ja que cal dir que l’Ajuntament  de Rubí en els últims anys mai ha cobert les inversions amb estalvi (que per nosaltres seria l’ideal), sempre s’han pagat els projectes endeutant-nos més.

Però ACR valora negativament que sense un debat en el si de la Comissió Anticrisi, el Govern decideixi unilateralment una llista de NOVES inversions pel 2011, que suposen  més d’ 1,5 milions d’euros. Fet incoherent amb l’esperit del Reial Decret del president Zapatero per a la reducció del dèficit i l’endeutament públic que prohibeix als Ajuntaments demanar préstecs durant tot el 2011.

Des d’ACR ens preguntem si en aquesta conjuntura d’austeritat i de no incrementar l’endeutament que exigeix el Govern Central, és coherent planificar la construcció d’un Skate Park o dedicar per exemple 400.000 € a millorar carrers i places. Ens semblen decisions basades en criteris electoralistes.

Volem recordar que el deute que tindrà  el nostre Ajuntament amb aquest nou crèdit serà de més de 65 milions d’euros.  Això fa que el nostre ratio d’endeutament, que el mes de maig era del 84%, ara pugui passar a  ser del 92% aproximadament, més a prop del topall del 110%, màxim permès.

Recordar també que per l’any 2010 sense tenir en compte aquest nou deute de 4,3 milions que tindrem, ja es preveu pagar només en interessos per aquest deute viu que tenim: 2,7 milions d’euros, això vol dir que cada dia de l’any  el nostre Ajuntament es gasta 7.400 € només en concepte d’interessos per l’endeutament que té !.

Des d’ACR també volem aclarir que aquesta modificació pressupostària aprovada incompleix el principi d’estabilitat pressupostària tal i com es despren de l’informe desfavorable de l’Interventor de l’Ajuntament, ja que en aquest exercici l’Ajuntament no hauria de demanar més crèdit a llarg termini per complir la legalitat.

I es per aquest motiu que ACR, tal com preveu el Reial Decret 1463/2007 sobre l’estabilitat pressupostària, presentarà al.legacions durant el termini d’exposició pública d’aquesta modificació, per tal que es porti al Ple l’aprovació d’un  Pla Econòmic  Financer relatiu a aquest crèdit de 4,3 milions d’euros, tal com estableix el Reial Decret.

Projectes d’inversió aprovats en el Ple de Setembre de 2010 pel Govern:

Enderroc CEIP 25 de Setembre: 300.000,00 € (1)
Skate Park: 130.000,00 € (1)
Cementiri: 288.240,00 € (1)
Millores carrers i places: 300.000,00 € (1)
Connexions CEIP Pau Casals: 30.000,00 € (1)
Millores equipaments municipals: 200.000,00 € (1)
Mobiliari Torre Salduba i Celler: 200.000,00 € (1)
Mobiliari carrers i places: 100.000.00 € (1)
Llei de barris El Pinar: 454.735,88 € (2)
Ramal conca 2 i 3: 342.615,11 € (3)
Adequació espai exterior Celler: 800.000,00 € (3)
Millores polígons industrials: 400.000,00 € (1)
Plaça nova Les Torres: 290.285,06 € (3)
Rehabilitació Casino: 400.000,00 € (3)
Adquisició 2 motos: 20.000,00 € (1)
Actuacions mediambientals: 5.000,00 € (1)
El Celler: 85.000,00 € (2)
Mercat Municipal: 225.000,00 € (2)
Poliesportiu La Llana: 184.230,22 € (2)

Total: 4.755.105,27 €
(1) pressupost complet del projecte que no ha tingut aportació pressupostària en exercicis anteriors.
(2) aportació extraordinària per acabar les obres que han comptat amb aportacions econòmiques en exercicis anteriors.
(3) aportació extraordinària per acabar obres que han comptat amb aportació econòmica per aquest any 2010.
Jordi Giménez en nom d’ACR

Share

    Comentaris

Nom

Comentari