Mocions al Ple d’Octubre 2010 (2): regularització de les colònies escolars

20 Octubre 2010, Afegir comentaris
Categories: Educació, Mocions i precs al Ple

Moció d’ACR sobre la Regularització de les Colònies Escolars

Atès el reconegut valor que des de fa anys tenen les activitats d’oci educatiu, com són les colònies escolars i les excursions com a complement important de les activitats educatives que es fan en els centres educatius.

Atès que tant a Espanya com a Catalunya, aquestes activitats, són una tradició històrica que ha demostrat ser positiva principalment per ser una bona forma de promoure la cohesió, una experiència de convivència i treball en grup, una oportunitat d’estar més en contacte amb la natura i experimentar amb ella. 

Atès que la recentment aprovada  Llei d’Educació de Catalunya (LEC) en el seu article 39 destaca el compromís i la transmissió de valors d’aquestes activitats i senyala que el Govern de la Generalitat n’ha de regular els requisits mínims i els criteris de qualitat que han de complir. I en el seu article 41 determina els criteris d’equitat per tal que tots els alumnes puguin participar en aquestes activitats.

Atès que encara estan pendents de desenvolupar aquests dos articles de la LEC.

S’acorda:

Primer-. Instar al Departament d’Educació de la Generalitat a iniciar el més aviat possible un procés amb tots els agents implicats:

a.- per regularitzar tots els aspectes relatius a les colònies escolars i les excursions per tal  de que aquestes activitats en els cursos d’infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, quedin assegurades, regulades  i quedin establerts els seus requisits mínims, els seus criteris de qualitat i les seves característiques i condicions tal com fixa l’article 39 de la Llei d’Educació de Catalunya.

b.- per establir mesures per tal d’assegurar que tots els alumnes poden participar en aquestes activitats d’oci educatiu sense discriminació per raons econòmiques, territorials, socials, culturals o de capacitat, tal com fixa l’article 41 de la Llei d’Educació de Catalunya.

Segon-. Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat, als diversos Sindicats de Professors, i a la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes – FAPAC.

ACR, 12 de’octubre de 2010

Share

    Comentaris

Nom

Comentari