Article sobre l’Impost sobre els Béns Immobles

Recomanem aquest article Article IBIs Periodico (613 downloads)  del Periódico de Catalunya, que parla molt clar sobre l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) i dóna moltes dades sobre el tema. Es demostra que el tipus impositiu de Rubí és dels més alts de Catalunya i Espanya.

En el seu moment ACR ja va demanar que es rebaixés l’IBI, dins de les ordenances fiscals, del 0.89 actual al 0.85, però l’equip de Govern ho va rebutjar. Tot i així, per a les noves ordenances fiscals, l’equip de Govern s’ha compromès a revisar l’IBI de Rubí comparant-lo amb altres ciutats similars.

ACR

————Nota (font wikipedia.org):

L’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) és un impost corresponent al sistema tributari local d’Espanya, que grava el valor de la titularitat dominical i altres drets reals que recaiguin sobre béns immobles localitzats en el municipi que recapta el tribut.

Es tracta d’un impost directe sobre el patrimoni, i el seu caràcter real es dedueix del gravamen que fa sobre la titularitat dels immobles o sobre els drets que recaiguin en els immobles, independentment de qui ostenti aquesta titularitat. Té, a més, caràcter objectiu, derivat d’una quantificació de la càrrega tributària que atén exclusivament al valor de l’objecte, i no pas a les circumstàncies dels subjectes passius.

Share

    Comentaris

Nom

Comentari