Article d’ACR a la revista de La Ciutat (Novembre 2010)

Article per a La Ciutat Novembre 2010

Cal modificar les subvencions a les entitats

Des d’Alternativa Ciutadana hem estat estudiant les subvencions que l’Ajuntament dóna cada any a les diferents entitats i associacions de veïns de la nostra ciutat. Totes les entitats que té registrades l’Ajuntament poden sol.licitar subvencions cada any per cobrir les despeses per les activitats que fan. Hi ha tot un procés establert per fer les peticions d’ajuda que principalment són diners, però també es poden sol.licitar per exemple equips de megafonia, taules, cadires, etc.

L’any 2009 es va aprovar un pressupost de 450.000€ per subvencionar les activitats de 160  entitats: esportives, culturals, de joventut, de promoció de la dona, de civisme, de solidaritat , de comerciants, AMPAs i associacions de veïns. Les subvencions rebudes van estar en una forquilla entre els 50€ (cas d’algunes AMPAs) i els 60.000€ (cas de l’Unió Esportiva Rubí).

Hem revisat els canvis en les subvencions que el Govern ha fet en aquests últims anys degut a la crisi i hem comprovat que a algunes entitats se’ls ha reduit un 25% el pressupost, en altres un 15% , d’altres no han sofert canvis i a algunes fins i tot se’ls ha pujat la subvenció més d’un 10%!. Aquesta manca d’igualtat i tracte entre les diverses entitats fet pel Govern municipal PSC-ERC no l’entenem i el trobem incoherent.

Tampoc entenem com a algunes associacions de veïns ubicades en les urbanitzacions amb poca població se’ls dóna 2.500 € per a les activitats de la festa de barri anual. I altres associacions de barris més poblats reben menor subvenció.

Per tot això vam portar al Ple d’octubre una moció demanant que es creii una comissió amb polítics de tots els grups i tècnics per tal de que es revisin i es defineixin uns nous criteris i bases per decidir quants diners i en funció de què s’ha de subvencionar a Rubí. Pressionarem per tal que hi hagi uns criteris justos, molt concrets i molt objectius per tal que els diners que s’atorguen a les entitats no puguin dependre de les simpaties, amiguismes  o interessos que els diferents governs de la ciutat puguin tenir amb les entitats.

ACR novembre 2010

Share

    Comentaris

Nom

Comentari