Manca de transparència i més errors en el POUM

18 novembre 2010, Afegir comentaris
Categories: Destacat, Urbanisme
Etiquetes:
Aquí podreu baixar la pàgina de l’anunci Manca de transparència i més errors en el POUM (709 downloads)
La Generalitat ha suspès l’aprovació del nou Pla Urbanístic de Rubí (POUM). S’ha de modificar i ampliar fent un text refós que caldria aprovar de nou. Gràcies a la premsa hem conegut un document de la Generalitat que proposa més de cent canvis al POUM aprovat el juny per PSC, ERC, PP i CiU.
Les recomanacions de canvi que la Generalitat fa en el POUM, coincideixen amb les al·legacions fetes per ACR ja en el 2008.
Creixement de Població Excessiu: l’al·legació num 1 d’ACR demanava reduir el creixement de població de més de 100.000 habitants que permet el POUM, ja que suposa densificar excessivament Rubí, ara ja som 75.000 hab, i créixer més suposaria reduir la qualitat de vida.
Pisos a l’Escardívol: l’al·legació num 5 d’ACR demanava que no es construïssin pisos a l’Escardívol per tal que sigui un gran espai obert que actuï de parc urbà polivalent, i vist també que és zona inundable, això esponjaria el densificat centre de Rubí. El POUM finalment hi permet construir 187 habitatges.
Nova Estació de la Llana: l’al·legació num 23 d’ACR demanava apropar la posició d’aquesta nova estació dels FGC pels aspectes de mobilitat i distància als habitatges del barri de Can Fatjó, ja que el POUM la situa massa allunyada dels habitants.
Inundabilitat de la Riera de Rubí: l’al·legació num 45 d’ACR demanava que es tingués en compte que la zona de l’Escardívol i del Vapor Nou són inundables segons els documents de la pròpia Generalitat. Vam denunciar que l’estudi d’inundabilitat del POUM era erroni. Ens van acusar de demagogs i ara la Generalitat ens dóna la raó.
Densificació de les Urbanitzacions: l’al·legació num 8 d’ACR demanava que no es permetés densificar més el nostre municipi permeten la construcció de grups de pisos junts (anomenats “Portals de les Urbanitzacions”) en diverses urbanitzacions com la de les Valls de Sant Muç.
Aparcament prop de l’Estació: l’al·legació num 28 d’ACR demanava la planificació de diversos aparcaments soterrats a la ciutat, un d’ells al costat de l’estació dels FGC per tal d’aparcar-hi els cotxes dels usuaris que van en tren.
Parc de Ca n’ Oriol: L’al·legació num 17 d’ACR demanava que es retirés del centre del Parc de Ca n’Oriol l’equipament esportiu que hi permet construir el POUM, ja que fragmenta el parc. ACR proposava situar-lo a la franja perimetral del carrer.
Requalificació dels terrenys de Ficosa: ACR no va votar a favor d’aquesta enorme operació de requalificació de sòl industrial a sòl residencial que permet construir 1.769 pisos nous prop de Sant Genís i que va retardar el POUM més d’un any. Ara la Generalitat troba que tampoc s’ha planificat bé la proporció d’espais comercials.
Les preguntes que ens fem ara des d’ACR:

Per què ens van desestimar al·legacions molt importants al POUM i ara la Generalitat ens dóna la raó?
No entenem aquesta incoherència de criteris entre el Govern Municipal i la

Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat en temes tant importants i
cabdals en un POUM com és el topall de creixement de la població.

Per què tenint a la Generalitat els mateixos partits que governen a Rubí, PSC i ERC, han estat incapaços de coordinar-se i s’ha arribat a aquesta suspensió?

No entenem com hi ha hagut aquesta gran descoordinació entre Ajuntament i Generalitat, s’ens havia dit que estaven treballant des de feia mesos
conjuntament per evitar el que ha passat.
Qui són els responsables de tot plegat? Qui ho arreglarà ara?
El principal càrrec de confiança d’urbanisme de l’Alcaldessa, Lluís Calvet, denunciat a l’Oficina Antifrau per ICV-EUiA, tenia com a principal objectiu d’aquests 4 últims anys completar el POUM. A part dels errors comesos que ara s’han conegut, tampoc ha acabat la feina i ara ja no treballa per l’Ajuntament. Qui és el responsable de corregir-ho ara?
Per què el Govern Municipal no ens dóna tota la documentació?
ACR des divendres passat ha demanat al Govern Municipal aquesta documentació de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat i no ens l’han passat. Denunciem aquest elevat secretisme i manca de transparència que dificulta la democràcia.
Share

    Comentaris

Nom

Comentari