Articles de novembre, 2010

Nota ACR: Un Pla de Salut Municipal poc valent i poc treballat

09 novembre 2010 | 1 comentari
Categories: Destacat, Educació, Medi ambient, Notes de premsa, Salut

8 de novembre de 2010

Per veure la crítica sencera del document i punt per punt cliqueu aquí: Revisió_ACR_Pla_de_Salut (932 downloads)

Alternativa Ciutadana de Rubí va rebre el passat 21 d’octubre l’esborrany del  document  del Pla de Salut Municipal redactat pel Govern i que es vol portar a aprovació del Ple de desembre per aplicar durant els pròxims anys.

Tot i que ACR valora positivament que s’hagi afrontat el tema i que s’hagi demanat la participació de la població (recordem que es van fer uns tallers participatius), considerem que aquest Pla de Salut Municipal és un pla poc valent i sobretot poc treballat.

Volem recordar que la salut i qualitat de vida no són temes exclusius del sector sanitari, sinó que depenen també de molts altres àmbits, com el mediambiental, el social o l’econòmic, i que un Pla de Salut ho ha de tenir en compte.

En l’actual redacció del Pla de Salut Municipal s’ha deixat un tema cabdal com són els factors mediambientals. Tot i que s’esmenten en el títol d’una de les línies estratègiques, després no es tenen en compte dins de les propostes d’acció, cosa que trobem inversemblant. Segons aquest Pla, sembla que els problemes mediambientals no existeixin, a Rubí. No contempla ni el tema abocadors, ni les línies d’alta tensió, ni antenes de telefonia mòbil, ni el trànsit, ni el soroll, ni les fàbriques, ni les emissions químiques, etc. Està més que demostrat que la salut depèn en gran mesura, a banda d’altres aspectes, de la qualitat ambiental del medi en el que vivim, treballem, estudiem, etc. Quan millor és la qualitat del medi que ens envolta, menor és el risc d’afectació de la nostra salut. (més…)

Share

Article d’ACR a la revista de La Ciutat (Novembre 2010)

04 novembre 2010 | Cap comentari
Categories: Cultura, esports i oci, Notes de premsa

Article per a La Ciutat Novembre 2010

Cal modificar les subvencions a les entitats

Des d’Alternativa Ciutadana hem estat estudiant les subvencions que l’Ajuntament dóna cada any a les diferents entitats i associacions de veïns de la nostra ciutat. Totes les entitats que té registrades l’Ajuntament poden sol.licitar subvencions cada any per cobrir les despeses per les activitats que fan. Hi ha tot un procés establert per fer les peticions d’ajuda que principalment són diners, però també es poden sol.licitar per exemple equips de megafonia, taules, cadires, etc.

L’any 2009 es va aprovar un pressupost de 450.000€ per subvencionar les activitats de 160  entitats: esportives, culturals, de joventut, de promoció de la dona, de civisme, de solidaritat , de comerciants, AMPAs i associacions de veïns. Les subvencions rebudes van estar en una forquilla entre els 50€ (cas d’algunes AMPAs) i els 60.000€ (cas de l’Unió Esportiva Rubí).

(més…)

Share

Article sobre l’Impost sobre els Béns Immobles

02 novembre 2010 | Cap comentari
Categories: Activitats i articles interessants, Destacat, Economia i Hisenda local

Recomanem aquest article Article IBIs Periodico (659 downloads)  del Periódico de Catalunya, que parla molt clar sobre l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) i dóna moltes dades sobre el tema. Es demostra que el tipus impositiu de Rubí és dels més alts de Catalunya i Espanya.

En el seu moment ACR ja va demanar que es rebaixés l’IBI, dins de les ordenances fiscals, del 0.89 actual al 0.85, però l’equip de Govern ho va rebutjar. Tot i així, per a les noves ordenances fiscals, l’equip de Govern s’ha compromès a revisar l’IBI de Rubí comparant-lo amb altres ciutats similars.

ACR

———— (més…)

Share

Nota d’ACR: Comissió de subvencions a les entitats i pressupostos 2011

02 novembre 2010 | 1 comentari
Categories: Cultura, esports i oci, Destacat, Notes de premsa

01/11/10

Creació de la Comissió de subvencions a les entitats i pressupostos pel 2011

Des d’Alternativa Ciutadana estem satisfets de que s’aprovés per unanimitat la moció que haviem redactat sobre el suport i la subvenció a les entitats i associacions en el Ple de dijous passat.

Per tant, Alternativa Ciutadana farà un seguiment continuat al Govern per tal de “Crear una comissió de treball, el més aviat possible, formada per representats de l’equip de Govern i de tots els Grups Municipals i tècnics de l’Ajuntament amb l’objectiu de revisar i redefinir, quan s’escaigui, els procediments, els criteris, les bases i les pautes per donar suport, recursos i subvencions a les entitats i associacions de Rubí.”, que és el que acorda la moció. I insistirem per veure si es pot fer la feina abans del final d’aquest mandat.

(més…)

Share

Loading...

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric