Trobem incoherent i insolidari que el pressupost de l’Ajuntament pel 2011 es redueixi un 10% i les assignacions als partits només es rebaixin un 5%

21 desembre 2010, Afegir comentaris
Categories: Democràcia, Economia i Hisenda local
Etiquetes:

Nota de premsa ACR, 21 de desembre de 2010

Tal i com ha confirmat el Regidor d’Hisenda i com es reflexa en la documentació de la proposta de Pressupostos Municipals pel 2011, el pressupost del nostre Ajuntament es reduirà en un 10% respecte el d’aquest any passant dels 78,8 milions actuals  als 71,2 milions del’any vinent.

Alternativa Ciutadana valora com a poc ètic, poc responsable, poc solidari i incoherent que mentres la majoria d’àrees de l’Ajuntament fan un important esforç d’estrenyer-se el cinturó degut a la reducció dels ingressos per la situació de crisi, havent de retallar o ajornar serveis, projectes i accions, tots els partits polítics que estan en el consistori a excepció d’Alternativa Ciutadana aprovessin en el passat ple de l’1 de desembre rebaixar-se només un 5% els diners que perceben de l’Ajuntament per despeses de funcionament intern i difusió (material oficina, fotocòpies, lloguers locals, anuncis,…).

Alternativa Ciutadana havia portat aquesta iniciativa amb forma de moció al ple de juliol (mes en que es va aplicar ja la reducció promig del 5% a tots els treballadors municipals), però l’equip de govern va proposar ajornar-ne la concreció al mes de setembre.

Per diversos motius es va retardar. Es van fer unes negociacions el mes de novembre per mirar d’arribar al consens amb tots els grups municipals. ACR (que es redueix actualment un 40% aquesta assignació per compliment del seu Codi Ètic) va començar proposant una reducció del 25%. Vist que això estava totalment allunyat de la resta de partits, va  acabar condicionant el seu vot afirmatiu a si la reducció era del 15% o superior.

Finalment PSC, ICV-EUiA, PP,ERC, i CiU es van posar d’acord en aprovar pel Ple de l’1 de desembre una reducció per les assignacions als grups municipals del 5%. Justament la meitat del que ha de reduir-se pel proper any la nostra economia local. ACR va votar en contra aquest acord per considerar-lo incoherent i insolidari per ser una reducció quasi irrisoria.

Ens preguntem: per què els grups muncipals demanen a l’Ajuntament fer el doble d’esforç per la situació de crisi, que el que estem disposats a fer els partits polítics ?, quin tipus d’exemple estem donant els partits polítics ?

Alternativa Ciutadana creu que decisions i accions insolidàries i incoherents d’aquest tipus no fan més que incrementar la desafecció de la ciutadania per la política.

Clarificar que Alternativa Cituadana seguirà reduint-se un 40% els diners que percep cosa que venim fent des de principi del mandat i que també es va fer en el mandat anterior.

Fragment de la intervenció del regidor d’ACR Jordi Giménez en el Ple del passat 1 de desembre:

“… per tant, en lloc de cobrar cada mes 2.500€ que ens pertocarien, ACR n’està cobrant 1.500, ja que per ser coherents amb el nostre discurs d’una altra manera de fer política, i per complir amb el nostre codi ètic, i perquè també, sobretot, creiem en el principi d’austeritat de les organitzacions, i més quan aquestes organitzacions són públiques, Alternativa per tant, renuncia cada mes a 1.000 euros.

Aquests diners es queden en el compte bancari general de l’Ajuntament de Rubí. Que ningú es pensi que aquests diners ens els quedem nosaltres per altres assumptes.

Per tant, ja no ens arriben. Així, aquests 12.000 euros a l’any als que renunciem, ó 48.000 euros al mandat, queden per al pressupost general d’aquest Consistori.

Ens reduïm aquesta quantitat perquè ja en el mandat 2003 – 2007, on ja ens reduíem l’assignació, vam poder comprovar que un grup municipal com el nostre, pot fer oposició i fiscalitzar l’acció d’un govern municipal sense necessitat de tots els diners que al mes de juny del 2007, els 5 altres partits d’aquest Consistori van acordar.

Anant al present, dir que nosaltres, havent vist el decret de l’Estat de baixar el sou dels funcionaris un 5%, ja al mes de juliol, vam presentar una moció demanant que es reduís l’assignació als grups municipals un 25%. Vam acordar, en aquell mateix Ple de juliol acceptar una transacció que ens portava, ens comprometia a, durant el mes de setembre d’aquest any, a aprovar una rebaixa dels grups municipals.

Llavors, en la negociació que hi va haver, nosaltres vam dir que podíem acceptar baixar del 25% a un 15% de reducció. Finalment aquest número s’ha quedat en un 5%, que suposa un estalvi total anual, per a les arques d’aquest Consistori, d’uns 11.000 euros.

Trobem ridícula aquesta rebaixa, i sobretot injusta, ja que vostès, ja del 2008 al 2009, per exemple, van reduir i eliminar per la crisi aspectes de la guia d’activitats d’educació, retallades per valors molt més grans que el 5%, i fruit d’això, per exemple, els nens i nenes de les escoles públiques de Rubí, han deixat de fer el programa de natació escolar, o sigui que no van a la piscina. Ho trobem molt fort.

També van retallar tallers de teatre dels instituts, que ens ha arribat que ha sabut molt greu als equips docents.

També han fet retallades del 25% i del 50% a entitats culturals de la nostra ciutat, i fins i tot es plantegen retallar el 100%, o sigui, deixar sense subvenció a una entitat que fa tasques educatives.

Trobem injust i no ètic que, mentre als altres els fem retallades del 15%, del 25, del 50%, i fins i tot potser del 100% dels seus diners, i parlo d’aspectes educatius, socials, nosaltres, els partits polítics d’aquest Consistori, doncs només ens rebaixem un 5%.

Per tant, senyors i senyores, nosaltres des d’Alternativa Ciutadana ens desvinculem d’aquesta acció i aquesta decisió que avui aprovaran, que torna a ser per a nosaltres un mer tema d’imatge, i per tant, votarem en contra, i seguirem reduint-nos en aquest mandat un 40%. Gràcies.”

Share

    Comentaris

Nom

Comentari