Articles de gener, 2011

Article d’ACR per a la revista La Ciutat (Febrer’11)

29 gener 2011 | Cap comentari
Categories: Educació, Notes de premsa

Més solucions per als joves que no aproven l’ESO

La crisi econòmica actual fa que els joves que no han obtingut el Graduat en ESO els costi molt més trobar feina que en anys anteriors, i per tant  podrien quedar-se totalment estancats sense treballar ni poder-se formar, ja que tampoc poden cursar els cursos dels Cicles Formatius.

El PTT o Pla de Transició al Treball, organitzat en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, és una modalitat del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) adreçat a nois i noies que han deixat l’ESO sense obtenir la titulació amb edats compreses entre els 16 i 21 anys. Aquest programa està dissenyat per proporcionar als nois i les noies recursos personals i professionals perquè puguin retornar al sistema educatiu i/o trobar feina.

A Rubí en aquest curs 2010-2011 hi ha hagut un 59% de joves que s’han quedat en llista d’espera, del total de preinscrits als cursos de PTT. Hi havia 30 places en total dels cursos d’ “auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica”  i d’  “auxiliar de vendes : oficina i atenció al públic”  i s’han quedat en llista d’espera 43 joves. (més…)

Precs d’ACR al Ple de Gener 2011

27 gener 2011 | Cap comentari
Categories: Mocions i precs al Ple

Nota d’ACR: democratització i transparència en l’assignació de subvencions i l’acompliment de mocions

25 gener 2011 | Cap comentari
Categories: Democràcia, Notes de premsa

ACR proposa mesures per “democratitzar” i “transparentar” l’assignació de subvencions i l’acompliment de les mocions.

Alternativa Ciutadana valora positivament que l’Equip de Govern, PSC-ERC, vulgui impulsar un pla de mesures i mecanismes per millorar la transparència i el bon govern del nostre Ajuntament. Millor fer-ho tard que mai.

Aquest pla contempla aspectes importants com el de retornar al Ple les competències delegades a la Junta de Govern Local, o estudiar incorporar membres de l’oposició als processos de contractació de l’Ajuntament, que milloren la transparència i la qualitat de la democràcia local.

Amb aquests mateixos objectius ACR ha proposat al Govern i a la resta de formacions de l’Ajuntament afegir altres mesures. Una d’elles encaminada a millorar la transparència i a reduir les possibilitats de fer polítiques “clientelistes” és la d’incorporar a representants dels partits de l’oposició en els processos de decisió d’assignació de les subvencions a les entitats i associacions locals.

(més…)

Moció d’ACR sobre incrementar els cursos per a joves del Pla de Transició al Treball (PTT)

24 gener 2011 | Cap comentari
Categories: Educació, Mocions i precs al Ple

La crisi econòmica actual fa que els joves que no han obtingut el Graduat en ESO els costi molt més trobar feina que en anys anteriors, i per tant  podrien quedar-se totalment estancats sense treballar ni poder-se formar, ja que tampoc poden cursar els cursos dels Cicles Formatius.

El PTT o Pla de Transició al Treball, organitzat en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, és una modalitat del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) adreçat a nois i noies que han deixat l’ESO sense obtenir la titulació amb edats compreses entre els 16 i 21 anys. Aquest programa està dissenyat per proporcionar als nois i les noies recursos personals i professionals perquè puguin retornar al sistema educatiu i/o trobar feina.

Els joves que superin els mòduls professionals i de formació bàsica d’aquests Programes de Qualificació Professional Inicial poden sol·licitar un certificat de professionalitat que acrediti les competències assolides en el programa cursat i per tant trobar una sortida laboral amb més facilitat que si no disposen de cap formació acreditada.  (més…)

Nota d’ACR sobre els cursos per a joves del Pla de Transició al Treball

18 gener 2011 | Cap comentari
Categories: Educació, Notes de premsa

18 de gener de 2011

ACR creu molt necessari per a Rubí que es facin més cursos per a joves del Pla de Transició al Treball

“Actualment a Rubí, en el curs 2010-2011, hi ha hagut un 59% de joves que s’han quedat en llista d’espera, del total de preinscrits. Aquest fet pensem que no s’hauria de repetir!”

Des d’ACR considerem que s’ha de mirar d’ampliar urgentment l’oferta de cursos per aquells joves que no hagin aprovat l’ ESO. Estimem que més de 150 joves de Rubí cada any no acaben aprovant els estudis de secundària del total de més de 2.600 que la cursen.

Quan un jove té 16 anys i no ha obtingut el Graduat en ESO o sigui no l’ha aprovat només pot seguir-se formant en les cursos de PTT-PQPI, ja que no pot fer ni Batxillerat ni Cicles Formatius (anitga Formació Professional).

La crisi econòmica actual fa que els joves que estan en aquesta desfavorable situació acadèmica, ara els costi molt més trobar feina que en altres anys, i per tant  podrien quedar-se totalment estancats sense treballar ni poder-se formar. Això és evidentment molt negatiu per a una persona d’aquesta edat i per tant per a la societat en general. (més…)

Nota d’ACR: Demanem un procés més obert i més democràtic per a l’elaboració dels pressupostos municipals

12 gener 2011 | Cap comentari
Categories: Economia i Hisenda local, Notes de premsa

11 de gener de 2011

Alternativa Ciutadana torna a demanar a l’Alcaldessa i al PSC que en el futur apliquin  un  procés d’elaboració dels pressupostos anuals de l’Ajuntament – el document municipal més important del consistori- que permeti la involucració i fer-hi aportacions per part  dels Grups de l’Oposició.

La situació actual, que es ve repetint des de fa anys, és que l’Equip de Govern, PSC+ERC, des del mes de juliol de cada any, unilateralment comença a preparar els pressupostos, aquest llistat de partides, accions i coses que es faran per a la ciutat i la ciutadania, (i per tant queden també clares les que no es faran) i amb quina prioritat, o sigui amb  quins recursos, o quantitats de diners.

Quan aquest Equip de Govern té tota aquesta documentació apunt, cap a finals de novembre, ho entrega als Grups de l’Oposició, a la vegada que convoca el  Ple per aprovar-ho pel cap de 10 o 15 dies. Llavors  les formacions que no estem al Govern disposem de poc temps per entendre i analitzar-ho, i tenim una o dues comissions informatives a on moltes vegades sembla que siguin més per complir l’expedient que per realment resoldre els dubtes i establir un debat bilateral entre Govern i Oposició que porti a una possible millora.

Finalment cada formació en el Ple d’aprovació dels pressupostos, abans de final d’any, n’exposa el seu anàlisi, més o menys profund, i el que n’opina. D’aquests anàlisis i  intevencions descobrim tots coses i posem sobre la taula aspectes a  modificar, que podrien millorar aquests pressupostos, però del document que va aprovació mai NO es toca ni una coma, ni un decimal, ni una sola xifra. És una mena de paquet tancat. (més…)

Nota d’ACR: ACR acorda amb el Govern l’elaboració d’un informe sobre els ingressos municipals i la cobertura de taxes

03 gener 2011 | Cap comentari
Categories: Economia i Hisenda local, Notes de premsa

3 de Gener de 2011

En el passat ple de desembre es van aprovar definitivament les ordenances fiscals que estableixen els valors pel 2011 dels impostos i taxes municipals.

Alternativa Ciutadana, en aquest ple, va recordar al Govern el compromís al qual havia arribat el mes de novembre amb el Regidor d’Hisenda per votar a favor d’aquestes ordenances fiscals.

El Grup Municipal d’ACR davant la proposta  d’ordenances fiscals de l’equip de Govern per enguany, en que no s’incrementava la pressió fiscal dels ciutadans i es mantenien totes les bonificacions d’acompanyament a la crisi, va optar per condicionar el seu vot a favor, a demanar un estudi que considerem molt necessari per a tenir una correcta estratègia pressupostària pel nostre Ajuntament.  (més…)

Temes pendents

Aquests són els temes pendents de l'equip de Govern (la llista s'anirà actualitzant):

Històric